Asertywność w relacjach zawodowych

Feedback – czyli udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

ID 9309

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Przekazywanie informacji zwrotnej, inaczej feedbacku, jest istotnym narzędziem pracy każdego dobrego managera, ale może być też z powodzeniem wykorzystywane w innych relacjach międzyludzkich. Dobrej jakości feedback jest jednym z najważniejszych składników budowania efektywnych relacji i realizacji zadań. Może motywować ludzi i poprawiać wydajność ich pracy.
Informacja zwrotna jest integralną częścią komunikacji międzyludzkiej. Jest podstawowym narzędziem budowania relacji z drugim człowiekiem – pracownikiem, klientem. Informacja zwrotna to nic innego, jak wyrażenie swojej opinii na temat czyjegoś zachowania lub wykonanej pracy. 

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących stanowiska specjalistów, team leaderów, managerów, którzy chcą wiedzieć, jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej.

Zawartość

 • Feedback managerski – czyli jak skutecznie zwracać uwagę pracownikom.
 • Konstruktywna informacja zwrotna – jako narzędzie wzmacniania konstruktywnych zachowań swoich pracowników i współpracowników.
 • Zasady tworzenia konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Modele informacji zwrotnej – Z, FUKO.
 • Przykłady konstruktywnych informacji zwrotnych z realności uczestników.
 • Psychologiczne aspekty udzielania informacji zwrotnej.
 • Feedback doceniający – struktura.
 • Rola feedbacku koleżeńskiego.
 • Feedback codzienny a feedback jako rozmowa oceniająca.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Zapoznanie się z modelami udzielania informacji zwrotnej.
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania feedbacku doceniającego i korygującego.
 • Poszerzenie wiedzy na temat psychologicznych aspektów udzielania informacji zwrotnej.

Powiązane szkolenia

 • ID 9315 – Efektywny manager – motywowanie i delegowanie
 • ID 9320 – Train the trainers – czyli jak skutecznie uczyć innych
 • ID 9308 – Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.