Szkolenia narzędzia i kluczowe metody jakości

Kluczowe metody jakości. Warsztaty – część I (APQP, VDA MLA, PPAP, VDA 2, FMEA)

ID 9700

OPIS SZKOLENIA

Branża motoryzacyjna wymaga znajomości metod stosowanych w przemyśle. Zarówno auditorzy wewnętrzny, auditorzy drugiej strony jak i osoby zarządzające projektami powinny posiadać kompetencje z tematyki kluczowych metod jakości, aby skutecznie spełniać wymagania w organizacjach. W trakcie szkolenia omawiane są zagadnienia takie jak zaawansowane planowanie jakości wyrobu i procesu, zatwierdzenie wyrobu i procesu czy analiza ryzyka. Część teoretyczna szkolenia wsparta jest warsztatami, pozwalającymi na skuteczniejsze utrwalenie wiedzy.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie jest dedykowane jest dla pracowników zaangażowanych w prace nad nowymi projektami, jak i dla auditorów wewnętrznych i drugiej strony którzy powinni wykazać się zrozumieniem w zakresie kluczowych metod jakości w branży motoryzacyjnej.

ZAWARTOŚĆ
 • Zarządzanie projektami wg APQP AIAG oraz VDA MLA.
 • Analiza ryzyka FMEA wg AIAG&VDA
 • Plan kontroli
 • Charakterystyki specjalne
 • Zatwierdzanie wyrobu i procesu wg PPAP AIAG oraz VDA 2
 • Rozwiązywanie problemów za pomocą 8D.
 • Praktyczne warsztaty i ćwiczenia
WYMAGANIA WSTĘPNE

Podstawowa wiedza na temat systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Po przeprowadzonym szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje

LITERATURA
 • APQP AIAG
 • VDA MLA
 • PPAP AIAG
 • VDA 2
 • FMEA
 • 8D
EFEKTY KSZTAŁCENIA
 • Ugruntowanie wiedzy na temat kluczowych metod jakości stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Nabycie wiedzy wraz z praktycznymi przykładami na podstawie przeprowadzonych warsztatów.
EGZAMIN / TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

POWIĄZANE SZKOLENIA
 • ID 9701 – Kluczowe metody jakości. Warsztaty – część II (MSA i SPC)
CENA ZAWIERA

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Podręcznik VDA MLA i VDA 2 w języku polskim.

Ściąga FMEA w języku polskim.