Asertywność w relacjach zawodowych

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

ID 9308

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Konflikt jest relacją między dwiema zależnymi od siebie osobami, które żywią wobec siebie uczucia wrogości i obwiniają się nawzajem za zaistniały stan rzeczy.
Konflikty nie oznaczają, że organizacja jest źle zarządzana lub przechodzi jakiś kryzys czy załamanie. Są one naturalnym stanem w funkcjonowaniu i rozwoju organizacji.
Cechą charakterystyczną sytuacji konfliktowych jest to, że niezgodność pomiędzy uczestnikami konfliktu wcale nie musi istnieć rzeczywiście.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących stanowiska specjalistów, team leaderów, managerów, którzy chcą wiedzieć, jak radzić sobie w sytuacji konfliktowej.

Zawartość

 • Czym jest konflikt, a czym nie jest?
 • Najczęstsze źródła konfliktów.
 • Style rozwiązywania konfliktów – autodiagnoza indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktów.
 • Dylemat: współpraca czy rywalizacja?
 • Symptomy konfliktu.
 • Dynamika konfliktu.
 • Aktywne słuchanie – prowadzenie rozmowy poprzez zadawanie pytań.
 • Jesteśmy różni – 4 typy zachowań.
 • Reagowanie na krytykę i atak.
 • Rola konfliktu w budowaniu współpracy zespołowej – 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Lencioniego.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Nabycie umiejętności przeprowadzania rozmowy zatrzymującej eskalację konfliktu.
 • Poszerzenie wiedzy na temat psychologicznych aspektów konfliktu w zespole.
 • Poznanie swojego stylu zachowania w sytuacji stresowej.
 • Poszerzenie wiedzy na temat symptomów konfliktu.

Powiązane szkolenia

 • ID 9315 – Efektywny manager – motywowanie i delegowanie
 • ID 9329 – Zarządzanie stresem
 • ID 9325 – Psychologia negocjacji
 • ID 9326 – Asertywność w relacjach zawodowych
 • ID 9309 – Feedback – czyli udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.