Asertywność w relacjach zawodowych

Zarządzanie stresem

ID 9329

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Badania naukowe dowiodły, że wydatki energetyczne managerów są analogiczne do wydatków energetycznych sportowców. Szkopuł tkwi w tym, że sportowcy muszą obowiązkowo uczestniczyć w programie odnowy psychofizycznej. Tymczasem poddawani długotrwałemu stresowi managerowie niestety muszą liczyć sami na siebie.
Szkolenie z zakresu zarządzania stresem pozwoli poznać i przećwiczyć działania profilaktyczne wobec stresu, pozwoli dowiedzieć się, jak radzić sobie ze stresem, dobierając daną technikę̨ do etapu rozwoju stresu. Uczestnicy nauczą się reagować́ na stres w sposób konstruktywny oraz korzystać ze wsparcia współpracowników i bliskich osób, a także dowiedzą się jak stosować zasady właściwej regeneracji sił i energii podczas pracy oraz wpływać na wzrost poziomu koncentracji podczas pracy.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów, team leaderów i managerów dążących do skutecznego planowania i organizacji czasu pracy.

Zawartość

 • Pozytywne i negatywne aspekty stresu.
 • „Błędne koło stresu” – dynamika rozwoju reakcji stresowej.
 • Zarządzanie energią wewnętrzną – tarcza antystresowa.
 • Zarządzanie energią fizyczną – ciało.
 • Zarządzanie energią emocjonalną – najnowsze odkrycia psychologii poznawczej i neuropsychologii w kontekście rozumienia swoich emocji.
 • Wartości, pasja, spójność z samym sobą – kolejne źródło energii.
 • Indywidualny Plan Rozwoju (IPR) – wzmocnienie efektu uczenia się.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Większa świadomość mechanizmów psychologicznych i neuropsychologicznych leżących u podstaw reakcji stresowej.
 • Zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi w psychologii sportu.
 • Przejęcie odpowiedzialności za efektywne zarządzanie stresem.
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania relaksacji i ćwiczeń oddechowych.
 • Zapoznanie się z licznymi technikami zarządzania stresem.

Powiązane szkolenia

 • ID 9315 – Efektywny manager – motywowanie i delegowanie
 • ID 9320 – Train the trainers – czyli jak skutecznie uczyć innych

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.