Filtry

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu (ID 341)

Biuro SQD Alliance w Bielanach Wrocławskich Nektarowa 3, Bielany Wrocławskie

Audit procesu VDA 6.3 to skuteczna procedura oceny procesów związanych z rozwojem i produkcją wyrobu. W celu przeprowadzenia auditów procesu VDA 6.3 niezbędna jest wszechstronna wiedza, doświadczenie i kompetencje, zatem kwalifikacje odpowiedniego personelu są konieczne. Po pomyślnym ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla auditorów procesu VDA 6.3 pojawia się pytanie o ciągły dalszy rozwój: raz za razem, podczas przeprowadzania auditów w praktyce, auditorzy […]

2.030 PLN netto

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu (ID 341) – szkolenie online

SQD Alliance - Szkolenie online Batorego 19, Pszczyna

Audit procesu VDA 6.3 to skuteczna procedura oceny procesów związanych z rozwojem i produkcją wyrobu. W celu przeprowadzenia auditów procesu VDA 6.3 niezbędna jest wszechstronna wiedza, doświadczenie i kompetencje, zatem kwalifikacje odpowiedniego personelu są konieczne. Po pomyślnym ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla auditorów procesu VDA 6.3 pojawia się pytanie o ciągły dalszy rozwój: raz za razem, podczas przeprowadzania auditów w praktyce, auditorzy […]

1.930 PLN netto

Auditor systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej (ISO 9001, IATF 16949, ISO 19011) (ID 9414) – szkolenie online

Szkolenie w systemie online

Szkolenie dla auditorów systemu zarządzania w branży motoryzacyjnej opiera się na wymaganiach normy ISO 19011 i polega na przeprowadzeniu auditu w oparciu o kryteria standardu IATF 16949. Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę, dotyczącą interpretacji wymagań nowego standardu IATF 16949, a także umiejętności, wiedzę oraz kwalifikacje, które przyczyniają się do uzyskania wiarygodnych, powtarzalnych wyników auditów. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania […]

2.540 PLN netto

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny (ID 211)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

W branży motoryzacyjnej kwalifikacje oraz kompetencje auditora 1. i 2. strony IATF 16949 mają kluczowe znaczenie. Z jednej strony ich nabycie jest niezbędne w celu wprowadzenia ukierunkowanych działań związanych z ciągłym doskonaleniem, realizowanym poprzez ocenę systemu zarządzania jakością oraz poziomu wdrożenia wymagań IATF 16949. Z drugiej strony natomiast są istotne ze względu na wspieranie zewnętrznych dostawców poprzez rozwój ich systemów zarządzania jakością […]

4.040 PLN netto

VDA 6.3:2023 – Auditor procesu – kurs kwalifikacyjny (ID 381)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Zapisanie na VDA 6.3:2023 - Auditor procesu – kurs kwalifikacyjny (ID 381) nie jest jednoznaczne z zapisaniem na egzamin. Zapisz się na egzamin klikając w link: VDA 6.3:2023 - Auditor procesu – egzamin (ID 382) . Opis szkolenia To szkolenie zapewnia uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej przeprowadzania auditów procesu zgodnie z VDA 6.3, z uwzględnieniem podejścia […]

6.800 PLN netto

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – egzamin (ID 250)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Dzień egzaminacyjny dla certyfikowanych auditorów 1. i 2. strony IATF 16949 umożliwia uczestnikom uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Certyfikat uzyskuje się dzięki osiągnięciu pozytywnego wyniku egzaminu. Jest on wydawany w tej formie tylko przez VDA QMC i licencjobiorców VDA QMC. Podstawą do treści pytań egzaminacyjnych jest kurs kwalifikacyjny dla auditorów 1. i 2. strony IATF 16949 (ID 211). Grupa docelowa Egzamin przeznaczony […]

1.740 PLN netto

Certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 – egzamin (ID 382)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Opis egzaminu Egzamin prowadzi do uzyskania certyfikatu oraz pozwala na niezależne potwierdzenie kwalifikacji, co umożliwia spełnienie wymagań klientów lub dostawców w zakresie kompetencji auditora. Certyfikat wskazuje, że jako auditor VDA 6.3 jest się upoważnionym do niezależnego przeprowadzania auditów procesów zarówno wewnętrznie, jak i u swoich dostawców. Grupa docelowa Egzamin przeznaczony jest dla auditorów procesu VDA […]

1.740 PLN netto

Od VDA 6.3:2016 do VDA 6.3:2023 – szkolenie aktualizacyjne (ID 333) – online

Szkolenie w systemie online

Opis szkolenia To szkolenie aktualizacyjne obejmuje zmiany w nowym wydaniu podręcznika VDA 6.3:2023, w stosunku od poprzednio obowiązującej jego wersji VDA 6.3:2016,w tym aktualizacje kwestionariusza, zmiany w ocenie, zmiany w analizie potencjału i inne dostosowania. Zakres szkolenia Nowe zmiany w VDA 6.3 Zmiany w wymaganiach dla auditorów Dostosowana treść kwestionariusza, m.in. zmiany wymagań minimalnych Ogólne […]

1.250 PLN netto

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – warsztaty odnawiające uprawnienia (ID 240)- online

SQD Alliance - Szkolenie online Batorego 19, Pszczyna

Kompetencje auditorów IATF 16949 mają decydujące znaczenie: z jednej strony, muszą oni wdrażać wymagania IATF 16949 w swojej organizacji i oceniać skuteczność podjętych działań związanych z systemem zarządzania jakością. Z drugiej strony, w celu potwierdzenia czy system zarządzania jakością ich dostawców spełnia wymagania standardu IATF 16949 niezbędne są odpowiednie kwalifikacje auditora 2. strony. Zgodnie z ISO 19011 auditorzy są zobowiązani do ciągłego […]

1.930 PLN netto

Od VDA 6.3:2016 do VDA 6.3:2023 – szkolenie aktualizacyjne (ID 333) – online

Szkolenie w systemie online

Opis szkolenia To szkolenie aktualizacyjne obejmuje zmiany w nowym wydaniu podręcznika VDA 6.3:2023, w stosunku od poprzednio obowiązującej jego wersji VDA 6.3:2016,w tym aktualizacje kwestionariusza, zmiany w ocenie, zmiany w analizie potencjału i inne dostosowania. Zakres szkolenia Nowe zmiany w VDA 6.3 Zmiany w wymaganiach dla auditorów Dostosowana treść kwestionariusza, m.in. zmiany wymagań minimalnych Ogólne […]

1.250 PLN netto