Ładowanie Wydarzenia

› Ochrona środowiska

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

Kwiecień 2021

Emisja zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz podstawy raportowania KOBIZE i PRTR. Praktyczne warsztaty. (ID 3089) – Online

22 kwietnia 09:00 - 23 kwietnia 16:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
1100 PLN netto

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportowania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Podczas części warsztatowej szkolenia uczestnik dowie się, w jaki sposób zidentyfikować zakres korzystania ze środowiska w swoim zakładzie pracy oraz zdobędzie praktyczną wiedzę, za co i w jaki sposób wyliczać opłaty za korzystanie ze środowiska. Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do pracowników firm, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie sprawozdawczości środowiskowej, jak również do specjalistów ds. ochrony środowiska…

Dowiedz się więcej »

Maj 2021

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2018 (ID 9210)

10 maja 09:00 - 11 maja 16:00
Biuro SQD Alliance w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
1280 PLN netto

Auditowanie systemu zarządzania energią pozwala na identyfikację niezgodności wynikających z nieskutecznych i nieefektywnych działań związanych z zagadnieniami dotyczącymi m.in. wydajności energetycznej przedsiębiorstw czy też wykorzystania energii. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wymagania normy ISO 50001 i wytyczne normy ISO 19011. Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania energią, chcących uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania w oparciu o wymagania normy ISO 50001:2018. Zawartość Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych. Wytyczne dotyczące…

Dowiedz się więcej »

Obowiązujące regulacje prawne ustawy o bateriach i akumulatorach (ID 3176) – Online

17 maja 09:00 - 16:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
650 PLN netto

Szkolenie ma na celu dostarczenie Uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania bateriami i akumulatorami dla wprowadzających do obrotu, dystrybuujących, zbierających czy przetwarzających zużyte baterie jak również dla użytkujących baterie i akumulatory. W ramach szkolenia zostaną omówione problematyczne zagadnienia wynikające z obowiązującego prawa, jak również sankcje karne, jakie grożą podmiotom niewywiązującym się z przewidzianych prawem obowiązków. Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, handlową oraz specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za działy…

Dowiedz się więcej »

Specjalista ds. Ochrony Środowiska – aktualne przepisy prawne

24 maja 09:00 - 28 maja 16:00
Biuro SQD Alliance w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
2.200 PLN netto

Ochrona środowiska w firmie stanowi ważne zagadnienie zarówno w ujęciu prawnym, jak i ekonomicznym. Przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych jest nie tylko obowiązkiem przedsiębiorcy, ale i wpływa na finanse jego działalności. Głównym celem pięciodniowego intensywnego szkolenia jest aktualizacja wiedzy z zakresu zmieniających się przepisów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Szkolenie ma charakter praktyczny. Trenerzy to pracownicy administracji państwowej, którzy poza znajomością prawa podzielą się również wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska…

Dowiedz się więcej »

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 45001 (ID 3005) – szkolenie online

25 maja 09:00 - 26 maja 16:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
1180 PLN netto

Norma ISO 45001, definiująca wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, to pierwsza międzynarodowa norma, zastępująca dotychczasowo obowiązujące normy krajowe (m.in. PN-N-18001 czy OHSAS 18001). Norma ta dedykowana jest organizacjom pragnącym minimalizować ryzyko zawodowe, jak również ryzyko biznesowe w kontekście spełniania wymagań dotyczących bhp. Podstawowym założeniem związanym z wdrożeniem i utrzymywaniem wymagań tej normy jest zapobieganie wypadkom śmiertelnym, czy też unikanie obrażeń związanych z wykonywaniem pracy, prowadzących do pogorszenia się stanu zdrowia, ograniczenie ryzyk biznesowych, ale również poprawa warunków pracy. Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone jest…

Dowiedz się więcej »

Czerwiec 2021

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg ISO 45001 (ID 9209) – szkolenie online

1 czerwca 09:00 - 2 czerwca 16:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
1180 PLN netto

Auditowanie zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy pozwala na identyfikację sytuacji i zachowań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracowników, jak i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, co wspomaga ciągły proces minimalizowania ryzyka zawodowego oraz podnosi świadomość związaną z zachowaniem bezpieczeństwa w pracy. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wymagania nowej normy ISO 45001. Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, chcących uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania w oparciu o wymagania nowej…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia