Filtry

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Train the trainers – czyli jak skutecznie uczyć innych (ID 9320)

Pszczyna Batorego 19, Pszczyna

Train the trainers to szkolenie, podczas którego poruszane są zagadnienia związane z prowadzeniem szkoleń. Dobrym, cenionym trenerem nie zostaje się z dnia na dzień, dlatego też warto sięgać po rady oraz wzorce od praktyków, uczyć się tej sztuki i doskonalić swoje kompetencje. Dzięki ciekawemu zakresowi szkolenia, uczestnicy mają możliwość budowania i rozwijania swojego warsztatu trenerskiego. Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone […]

1380,00 PLN netto

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów (ID 9308)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Konflikt jest relacją między dwiema zależnymi od siebie osobami, które żywią wobec siebie uczucia wrogości i obwiniają się nawzajem za zaistniały stan rzeczy. Konflikty nie oznaczają, że organizacja jest źle zarządzana lub przechodzi jakiś kryzys czy załamanie. Są one naturalnym stanem w funkcjonowaniu i rozwoju organizacji. Cechą charakterystyczną sytuacji konfliktowych jest to, że niezgodność pomiędzy uczestnikami konfliktu wcale […]

970 PLN netto

Psychologia negocjacji (ID 9325)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Negocjacje są niczym innym jak procesem komunikacji, którego celem jest osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony negocjacji. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zasad skutecznych negocjacji biznesowych oraz rozwinięcie u uczestników odporności na taktyki manipulacyjne drugiej strony. Uczestnicy w trakcie szkolenia poszerzą świadomość własnych predyspozycji osobowościowych oraz ich wpływu na przebieg negocjacji. Rozwiną elastyczność w kontakcie z różnymi typami […]

1.380 PLN netto

Feedback – czyli udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej (ID 9309)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Przekazywanie informacji zwrotnej, inaczej feedbacku, jest istotnym narzędziem pracy każdego dobrego managera, ale może być też z powodzeniem wykorzystywane w innych relacjach międzyludzkich. Dobrej jakości feedback jest jednym z najważniejszych składników budowania efektywnych relacji i realizacji zadań. Może motywować ludzi i poprawiać wydajność ich pracy. Informacja zwrotna jest integralną częścią komunikacji międzyludzkiej. Jest podstawowym narzędziem budowania relacji z drugim człowiekiem – […]

970 PLN netto

Zarządzanie stresem (ID 9329)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Badania naukowe dowiodły, że wydatki energetyczne managerów są analogiczne do wydatków energetycznych sportowców. Szkopuł tkwi w tym, że sportowcy muszą obowiązkowo uczestniczyć w programie odnowy psychofizycznej. Tymczasem poddawani długotrwałemu stresowi managerowie niestety muszą liczyć sami na siebie. Szkolenie z zakresu zarządzania stresem pozwoli poznać i przećwiczyć działania profilaktyczne wobec stresu, pozwoli dowiedzieć się, jak radzić sobie ze stresem, dobierając […]

1.380 PLN netto

Efektywny manager – motywowanie i delegowanie (ID 9315)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Program szkolenia zawiera w sobie praktyczny warsztat, który w pierwszej części rozwija umiejętności motywowania innych, a w drugiej skupia się na kompetencjach związanych z umiejętnością delegowania zadań poprzez omówienie szeregu działań managerskich. Podczas szkolenia uczestnicy odkrywają i wykorzystują indywidualne strategie, odnoszące się do pracowników, w delegowaniu i rozliczaniu zadań oraz mają okazję zapoznać się z zagadnieniami motywacyjnymi w kontekście rozwoju kariery zawodowej pracowników. Grupa docelowa […]

1.660 PLN netto

Train the trainers – czyli jak skutecznie uczyć innych (ID 9320)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Train the trainers to szkolenie, podczas którego poruszane są zagadnienia związane z prowadzeniem szkoleń. Dobrym, cenionym trenerem nie zostaje się z dnia na dzień, dlatego też warto sięgać po rady oraz wzorce od praktyków, uczyć się tej sztuki i doskonalić swoje kompetencje. Dzięki ciekawemu zakresowi szkolenia, uczestnicy mają możliwość budowania i rozwijania swojego warsztatu trenerskiego. Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone […]

1.660 PLN netto

Psychologia negocjacji (ID 9325)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Negocjacje są niczym innym jak procesem komunikacji, którego celem jest osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony negocjacji. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zasad skutecznych negocjacji biznesowych oraz rozwinięcie u uczestników odporności na taktyki manipulacyjne drugiej strony. Uczestnicy w trakcie szkolenia poszerzą świadomość własnych predyspozycji osobowościowych oraz ich wpływu na przebieg negocjacji. Rozwiną elastyczność w kontakcie z różnymi typami […]

1.660 PLN netto

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów (ID 9308)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Konflikt jest relacją między dwiema zależnymi od siebie osobami, które żywią wobec siebie uczucia wrogości i obwiniają się nawzajem za zaistniały stan rzeczy. Konflikty nie oznaczają, że organizacja jest źle zarządzana lub przechodzi jakiś kryzys czy załamanie. Są one naturalnym stanem w funkcjonowaniu i rozwoju organizacji. Cechą charakterystyczną sytuacji konfliktowych jest to, że niezgodność pomiędzy uczestnikami konfliktu wcale […]

1.170 PLN netto

Feedback – czyli udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej (ID 9309)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Przekazywanie informacji zwrotnej, inaczej feedbacku, jest istotnym narzędziem pracy każdego dobrego managera, ale może być też z powodzeniem wykorzystywane w innych relacjach międzyludzkich. Dobrej jakości feedback jest jednym z najważniejszych składników budowania efektywnych relacji i realizacji zadań. Może motywować ludzi i poprawiać wydajność ich pracy. Informacja zwrotna jest integralną częścią komunikacji międzyludzkiej. Jest podstawowym narzędziem budowania relacji z drugim człowiekiem – […]

1.170 PLN netto