Stanowisko PIP

Szkolenie aktualizacyjne: od Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu (PSB) do Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR)

ID 533

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Różnorodne zadania, z którymi musi się zmierzyć przedstawiciel ds. bezpieczeństwa wyrobu, podlegają ciągłym zmianom. Aby zidentyfikować wyzwania i wdrożyć je we własnej organizacji, konieczne jest więc odnawianie i pogłębianie posiadanej wiedzy. Taki jest cel szkolenia aktualizacyjnego: zostaną Państwu przedstawione najnowsze spostrzeżenia na temat integralności wyrobu, a Państwa kompetencje jako przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu zostaną rozszerzone.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu w przedsiębiorstwach będących częścią motoryzacyjnego łańcucha dostaw.

Zawartość

 • Przekazywanie wiedzy eksperckiej, skierowanej do osób, które odbyły szkolenie dla PSB i chcą rozszerzyć swoją wiedzę odnośnie PSCR i nowego podręcznika „Integralność wyrobu”.
 • Omówienie obowiązków przedstawiciela w całym łańcuchu dostaw.
 • Integralność wyrobu w cyklu życia wyrobu.
 • Wytyczne dotyczące niezgodności wyrobu.
 • Przykłady narzędzi i metod.

Literatura

 • VDA Integralność wyrobu

Wymagania wstępne

Aby wziąć udział szkoleniu aktualizacyjnym, należy przesłać wypełnioną aplikację, także:

 • potwierdzenie uczestnictwa w minimum 1-dniowym szkoleniu „Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa wyrobu w przemyśle motoryzacyjnym (PSB)”, na licencji VDA QMC lub przeprowadzonym przez Volkswagena,
 • zaświadczenie kierownika jakości potwierdzające, że kandydat jest w firmie aktywnym pełnomocnikiem ds. bezpieczeństwa wyrobu.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Aktualizacja wiedzy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem.
 • Zapoznanie się ze zmieniającymi się wymaganiami w odniesieniu do funkcji PSCR oraz możliwość ich wdrożenia w organizacji.
 • Wzrost świadomości uczestników szkolenia w kontekście wymagań prawnych, regulacyjnych i klienta.

Powiązane szkolenia

 • ID 503 – Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR)
 • ID 9600 – Odpowiedzialność za produkt i bezpieczeństwo wyrobu

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Podręcznik „VDA Integralność wyrobu” w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika