Fundusze Unijne

Szkolenie bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

MIEJSCE                             Lublin

DATA                                   06. i 07.10.2011 oraz 11. i 12.10.2011r.

CENA                                   790,00 PLN za osobę

CZAS TRWANIA                32 godziny (dwie dwudniowe sesje)

CENA ZAWIERA                Koszty wykładów, ćwiczeń, materiałów dla słuchaczy,                                                                     przerw kawowych oraz obiadu.

CEL SZKOLENIA                Celem szkolenia jest aktualizacja i                                                                                                      uzupełnienie wiedzy  i umiejętności w                                                                                                 szczególności z zakresu:

 1. przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 3. organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,  a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

GRUPA DOCELOWA       

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób  wykonujących zadania tej służby.

PROGRAM SZKOLENIA

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a)   przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)   przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c)   problemy związane z interpretacją przepisów.

 1. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy. Ergonomia jako narzędzie ochrony zdrowia pracowników.
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia,uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej.
 5. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 6. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
 7. Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
 8. Nowoczesne metody pracy służby bhp.
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Świadomość i kultura bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
 11. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w  tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 12. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

 

Na zakończenie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla Służb bhp.

W razie pytań proszę o kontakt i zapraszam do udziału w szkoleniu!
 

Michal Bil

Project Manager

+48 50 408 41 35

Team Prevent Poland Sp. z o.o.
ul. Obrońców Lublina 8
PL 20-379 Lublin

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?