Fundusze Unijne

Szkolenie „Bilans LZO w praktyce”

Zapraszamy na szkolenie otwarte Bilans LZO w praktyce, które odbędzie się 10.05.2016 r. w Poznaniu.

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Zawartość szkolenia:

  • LZO – podstawowe definicje i akty prawne.
  • Obowiązki podmiotów prowadzących instalacje w zakresie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i pozwoleń zintegrowanych.
  • Standardy emisyjne dla lotnych związków organicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546).
  • Szczegółowe wymagania dotyczące pomiarów wielkości emisji LZO.
  • Obowiązki podmiotów prowadzących instalacje, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne zawierające LZO.
  • Procedura sprawdzająca dotrzymania standardów emisyjnych, roczny bilans masy LZO – warsztaty.

Kontakt i zgłoszenia:
Dział Szkoleń BiZ
+48 32 733 82 20

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?