Fundusze Unijne

Szkolenie e-learningowe ochrona środowiska

Szkolenie składa się z 7 modułów, w których po kolei omawiane są podstawowe wymagania prawne dla przedsiębiorstw w ochronie środowiska, takie jak :

  • Podstawowe obowiązki firm korzystających ze środowiska.
  • Opłaty za korzystanie ze środowiska.
  • Gospodarka odpadami przemysłowymi.
  • Gospodarka opakowaniami w zakładzie.
  • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
  • Krajowy rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń.
  • Obowiązki firm związane z emisją do środowiska oraz prawo kontroli organów zewnętrznych.
  • Korzyści dla zakładu wynikające z działań proekologicznych.

Każdy moduł zakończony jest krótkim testem. Szkolenie zostaje zaliczone po przejściu wszystkich modułów i pozytywnym zaliczeniu poszczególnych testów.

Z myślą o Państwa potrzebach dostosowaliśmy standardowy przekaz wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska do, jakże użytecznej dzisiaj, alternatywnej formy edukacji, która pozwala na samodzielną i elastyczną naukę w dogodnym czasie i miejscu. Dzięki proponowanemu szkoleniu będą mogli Państwo poszerzyć zakres swojej wiedzy, jak również zorientować się w jakim stopniu sami spełniają Państwo wymogi prawa ochrony środowiska.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze szkolenia!

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?