Fundusze Unijne

Szkolenie: Moduł G – Szkolenie podtrzymujące uprawnienia audytorów procesu wg VDA 6.3

Szkolenie „Moduł G – Szkolenie podtrzymujące uprawnienia audytorów procesu wg VDA 6.3

Pszczyna, 29.1.2015 – 30.1.2015 r.

Szkolenie dostarcza odpowiedniej wiedzy audytorom którzy nie zrealizowali wystarczającej liczby audytów w okresie obowiązywania uprawnień.

Przedstawione informacje, jak również prowadzone ćwiczenia oparte na studiach przypadków, dotyczące całego procesu audytowego uzupełniane są doświadczeniem praktycznym trenerów.

Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym wiedzę.

Grupa docelowa

Audytorzy procesu VDA 6.3  którzy nie są w stanie wykazać wystarczającego doświadczenia wymaganego do odnowienia uprawnień.

Zakres szkolenia:

  • Podejście procesowe i baza wiedzy
  • Proces audytu
  • Katalog pytań/ wymagania
  • Analiza potencjału
  • Ćwiczenia i praca w grupach

Koszt uczestnictwa:

1.800,00 PLN + VAT/os.

Cena zawiera:

  • koszty materiałów,
  • wydanie certyfikatu VDA QMC,
  • obiady, przerwy kawowe,
  • wynajęcie komfortowej sali wykładowej z pełnym wyposażeniem

     multimedialnym.

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 05 1030 1508 0000 0008 1637 7005.

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

W celu zapoznania się ze szczegółowy informacjami dotyczącymi szkolenia zapraszamy do kontaktu z Działem Szkoleń:

+48 32 73 38 219

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn