Szkolenie bhp online dla służb bhp

Tylko teraz!
4-dniowe szkolenie online okresowe bhp dla służb bhp: 27-30.04.2020 r.

Weź udział w wyjątkowym, jedynym na rynku 4-dniowym szkoleniu okresowym online w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.

Przez ostatnie lata formuła i zakres merytoryczny szkolenia okresowego dla służby bhp zostały tak dopracowane, aby łączyły zarówno wymagane prawem zagadnienia, jak i odpowiadała na bieżące potrzeby i wyzwania, przed jakimi stają na co dzień pracownicy służby bhp. Dzisiaj to wszystko wydarzy się w internecie i jest na wyciągniecie ręki.

To wyjątkowe szkolenie, łączymy wszystkie trzy formy przekazywania wiedzy:

 • Seminarium – wideokonferencja przez aplikację Microsoft Teams, dzięki której masz możliwość dyskusji na żywo z trenerem oraz możliwość integracji z pozostałymi uczestnikami szkolenia.
 • Prezentacje szkoleniowe – udostępniane przez trenera podczas wideokonferencji. Wszystkie materiały i ćwiczenia dla każdego z modułów zostaną udostępnione w formie elektronicznej, będą one dostępne również po szkoleniu, tak żebyś na co dzień mógł z nich korzystać.
 • Samokształcenie realizowane za pomocą nowoczesnej i interaktywnej platformy e-learningowej z wykorzystaniem filmów instruktażowych,quizów i ćwiczeń online. Dla modułów realizowanych w formie samokształcenia dodatkowo uruchomimy konsultacje ze specjalistą, który w wyznaczonym czasie odpowie napytania oraz poprowadzi dyskusję na tematy zaproponowane przez uczestników.

Dodatkowo specjalnie dla uczestników tego szkolenia udostępniamy również szkolenie w formie samokształcenia kierowanego na naszej platformie na temat COVID-19. Dostarczamy rzetelną wiedzę, sprawdzone informacje. Wspólnie zadbajmy o zdrowie nasze i o zdrowie tych, którzy w tej chwili potrzebują tego najbardziej.

W ramach 4-dniowego szkolenia online uczestnicy przejdą następujące moduły tematyczne:

 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy. Ergonomia jako narzędzie ochrony zdrowia pracowników
 • Nowoczesne metody pracy służby bhp, w tym budowanie autorytetu służby bhp w zakładzie pracy
 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy. Efektywna komunikacja interpersonalna
 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy
 • Regulacje prawne w formie samokształcenia kierowanego – kurs na platformie e-learningowej + możliwość konsultacji ze specjalistą
 • Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia,uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa pracy
 • Narkotyki i inne środki psychoaktywne w środowisku pracy
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Wprowadzenie do systemu zarządzania bhp wg ISO 45001:2018

Oprócz wykładów uczestnicy szkolenia przejdą również przez samokształcenie kierowane na naszej platformie e-learningowej, a także będą mieli możliwość konsultacji ze specjalistą. Samokształcenie dotyczyć będzie takich modułów jak:

 • Ochrona Środowiska
 • Regulacje prawne
 • Ochrona Przeciwpożarowa
 • Pierwsza Pomoc

Nie zwlekaj. Zapisz się już dziś! Bądź uczestnikiem wyjątkowego szkolenia online. Nie wychodząc z domu skorzystaj z wiedzy i doświadczenia licznego grona specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach.

>> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE <<

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Dominika Rozmus
+48 882 041 392
dominika.rozmus@teamprevent.pl

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Z wielką przyjemnością zapraszamy na szkolenie otwarte „Pierwsza pomoc wraz z resuscytacją krążeniowo-oddechową i użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED”, które odbędzie się 16. kwietnia br. w siedzibie firmy Team Prevent

Czytaj więcej »

Świąteczna darowizna BAD i Team Prevent

W tym roku firma BAD GmbH i grupa Team Prevent przekazały świąteczną darowiznę na rzecz organizacji „Lekarze bez granic”, niosącej pomoc medyczną ofiarom konfliktów zbrojnych czy epidemii na całym świecie.

Czytaj więcej »
Szkoła Trenerów

Szkoła Trenerów

Edycja 2019 Szkoła Trenerów to cykl szkoleń, których głównym celem jest dostarczenie wiedzy oraz rozwój umiejętności, kompetencji społecznych oraz osobistych osób, pracujących na stanowisku trenera oraz osób planujących rozpocząć karierę

Czytaj więcej »