Fundusze Unijne

Szkolenie bhp online dla służb bhp

Tylko teraz!
4-dniowe szkolenie online okresowe bhp dla służb bhp: 27-30.04.2020 r.

Weź udział w wyjątkowym, jedynym na rynku 4-dniowym szkoleniu okresowym online w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.

Przez ostatnie lata formuła i zakres merytoryczny szkolenia okresowego dla służby bhp zostały tak dopracowane, aby łączyły zarówno wymagane prawem zagadnienia, jak i odpowiadała na bieżące potrzeby i wyzwania, przed jakimi stają na co dzień pracownicy służby bhp. Dzisiaj to wszystko wydarzy się w internecie i jest na wyciągniecie ręki.

To wyjątkowe szkolenie, łączymy wszystkie trzy formy przekazywania wiedzy:

  • Seminarium – wideokonferencja przez aplikację Microsoft Teams, dzięki której masz możliwość dyskusji na żywo z trenerem oraz możliwość integracji z pozostałymi uczestnikami szkolenia.
  • Prezentacje szkoleniowe – udostępniane przez trenera podczas wideokonferencji. Wszystkie materiały i ćwiczenia dla każdego z modułów zostaną udostępnione w formie elektronicznej, będą one dostępne również po szkoleniu, tak żebyś na co dzień mógł z nich korzystać.
  • Samokształcenie realizowane za pomocą nowoczesnej i interaktywnej platformy e-learningowej z wykorzystaniem filmów instruktażowych,quizów i ćwiczeń online. Dla modułów realizowanych w formie samokształcenia dodatkowo uruchomimy konsultacje ze specjalistą, który w wyznaczonym czasie odpowie napytania oraz poprowadzi dyskusję na tematy zaproponowane przez uczestników.

Dodatkowo specjalnie dla uczestników tego szkolenia udostępniamy również szkolenie w formie samokształcenia kierowanego na naszej platformie na temat COVID-19. Dostarczamy rzetelną wiedzę, sprawdzone informacje. Wspólnie zadbajmy o zdrowie nasze i o zdrowie tych, którzy w tej chwili potrzebują tego najbardziej.

W ramach 4-dniowego szkolenia online uczestnicy przejdą następujące moduły tematyczne:

  • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy. Ergonomia jako narzędzie ochrony zdrowia pracowników
  • Nowoczesne metody pracy służby bhp, w tym budowanie autorytetu służby bhp w zakładzie pracy
  • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy. Efektywna komunikacja interpersonalna
  • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy
  • Regulacje prawne w formie samokształcenia kierowanego – kurs na platformie e-learningowej + możliwość konsultacji ze specjalistą
  • Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
  • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
  • Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń
  • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia,uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa pracy
  • Narkotyki i inne środki psychoaktywne w środowisku pracy
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy
  • Wprowadzenie do systemu zarządzania bhp wg ISO 45001:2018

Oprócz wykładów uczestnicy szkolenia przejdą również przez samokształcenie kierowane na naszej platformie e-learningowej, a także będą mieli możliwość konsultacji ze specjalistą. Samokształcenie dotyczyć będzie takich modułów jak:

Nie zwlekaj. Zapisz się już dziś! Bądź uczestnikiem wyjątkowego szkolenia online. Nie wychodząc z domu skorzystaj z wiedzy i doświadczenia licznego grona specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach.

>> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE <<

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Dominika Rozmus
+48 882 041 392
dominika.rozmus@sqda.pl

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?