Fundusze Unijne

Szkolenie otwarte: Efektywność energetyczna

Zapraszamy do skorzystania z pakietu szkoleń dotyczącego efektywności energetycznej, którego tematyka związana jest z wdrożeniem systemu zarządzania energią (EnMS wg normy ISO 50001) oraz przeprowadzaniem pełnego audytu energetycznego będącego jednym z głównych czynników sukcesu w całym procesie przygotowania przedsiębiorstwa do systematycznego zarządzania energią oraz optymalizacji zużycia.

W pakiecie szkoleń znajdują się dwa szkolenia:
Szkolenie ID 3110: Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym.
Szkolenie ID 3111: Skuteczny System Zarządzania Energią (EnMS) wg ISO 50001 – Najlepsze Praktyki.

Każde ze szkoleń obejmuje dwa dni szkoleniowe.

Najbliższe szkolenia odbędą się w dniach 16-17.06.2014 r. Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym oraz 23-24.06.2014 r. Skuteczny System Zarządzania Energią (EnMS) wg ISO 50001 – Najlepsze Praktyki.

Przed szkoleniem przeprowadzona zostanie specjalna ankieta mająca na celu lepsze zrozumienie Państwa oczekiwań w stosunku do naszego szkolenia oraz poznanie specyfiki Państwa branży, co pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie zakresu szkolenia do Państwa potrzeb.

Ponadto interaktywny charakter warsztatów oparty będzie na formule BYOL (Bring Your Own Laptop – Każdy z uczestników posiada swojego laptopa). Uczestnicy szkolenia, przed przyjściem na warsztat, proszeni będą o zainstalowanie na swoim komputerze darmowego oprogramowania do obliczeń optymalizacyjno-energetycznych RetScreen bazującego na modułach arkusza kalkulacyjnego Excel.

Po zakończonym szkoleniu nabędą, pogłębią i usystematyzują Państwo wiedzę na temat:
• podstaw racjonalnej gospodarki energią elektryczną i cieplną w zakładzie przemysłowym,
• energochłonnych urządzeń / instalacji oraz systemów,
• metod systematycznego oszczędzania energii w układach przemysłowych,
• racjonalnego doboru, eksploatacji oraz konserwacji urządzeń energochłonnych,
• sporządzania audytu energetycznego pod katem wdrażania systemów zarządzania energią.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Koszt udziału w jednym szkoleniu wynosi 760 PLN + VAT/os. Cena szkolenia obejmuje: 2-dniowe szkolenie, materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, obiad, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. Organizator nie zapewnia noclegu uczestnikom szkolenia.

Zgłoszenia prosimy kierować do Działu Szkoleń, tel.: 32 73 38 219, e-mail: szkolenia@teamprevent.com

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn