Fundusze Unijne

Szkolenie otwarte „I pomoc przedmedyczna” w Legnicy w dniu 13.05.2011

Najbliższe szkolenie   13 maja 2011 r  w Legnicy,  ul. Dworcowa 9  II piętro (winda).
 

Co to jest pierwsza pomoc?

Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności podejmowane w przypadku zachorowania lub ciężkiego urazu na miejscu zdarzenia, przed pojawieniem się służb ratunkowych.
 
Czasami wystarczy  wykonać kilka prostych rzeczy, aby uratować człowiekowi życie.
 
Jednak większość ludzi wychodzi z założenia, że udzielanie pomocy to sprawa ratownictwa medycznego. To fatalny błąd, bo udzielanie pomocy w pierwszych sekundach od momentu zdarzenia często ratuje życie poszkodowanego.
 
Nikt od Ciebie nie wymaga działania na poziomie profesjonalnym , ale należy pamiętać, że jeżeli będzie się postępować zgodnie z wiedzą zdobytą na kursach pierwszej pomocy przedmedycznej nie musisz się obawiać, że zrobisz krzywdę poszkodowanemu.
 
Naszym celem jest przedstawienie Państwu prawidłowego postępowania z poszkodowanym, udzielenie pierwszej pomocy lub utrzymanie go przy życiu do momentu przyjazdu wykwalifikowanych służb ratunkowych.
 

Czy trzeba pomagać?

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks Karny, art. 162
Kto człowiekowi znajdującemu się położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Cele warsztatów:

 • zapoznanie uczestników z zasadami udzielania I pomocy przedmedycznej w najbardziej typowych sytuacjach życiowych,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla życia i zdrowia,
 • w wyniku szkolenia uczestnik powinien potrafić skutecznie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
 • zdobycie umiejętności posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym.

 

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do zagadnień pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawy prawne,
 • łańcuch przeżycia – kolejność działań na miejscu zdarzenia,
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dorosłych oraz dzieci,
 • pierwsza pomoc w urazach:

                      – oparzenia chemiczne i termiczne,

                      – porażenie prądem elektrycznym,

                      – krwawienie zewnętrzne,

                      – amputacja,

                      – urazy układu kostno – stawowego,

                      – postępowanie w przypadku omdlenia, zawału mięśnia sercowego, zadławienia, udaru mózgu, zatruć, drgawek, hipoglikemii,

 • pozycja boczna bezpieczna (ustalona),
 • AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) – budowa oraz zasady działania,
 • wyposażenie apteczki.

Szkolenie składa się z dwóch części i prowadzone jest zazwyczaj przez dwóch ratowników medycznych. Pierwsza część teoretyczna szkolenia trwająca ok. 60 min. to pokaz multimedialny i wykład. Następnie uczestnicy szkolenia dzieleni są na grupy i rozpoczyna się część praktyczna zajęć, czyli ćwiczenia przy użyciu specjalistycznego sprzętu tj. manekinów, defibrylatora AED oraz środków opatrunkowych.
 

Miejsce i termin:

Szkolenie odbędzie się w Legnicy ul. Dworcowa 9, II Pietro (winda), w dniu 13.05.2011 r.
 

Czas trwania:

Szkolenie trwa 7-8 godzin dydaktycznych.

Trener:

Szkolenia prowadzone są przez Instruktorów BLS – AED, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i kursów medycznych.
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
 

Cena zawiera:

 • koszty materiałów,
 • wydanie zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe,
 • komfortową sale szkoleniową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu. Dla większej grupy osób udzielamy rabaty. Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt.

 

Forma płatności:

 • faktura wystawiana bezpośrednio na firmę po przeprowadzeniu  szkolenia,
 • płatność przelewem w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

 

Zachęcamy również serdecznie do szkoleń „zamkniętych” na terenie Państwa zakładu pracy.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Oddziału Team Prevent Poland  w Legnicy:

Ul. Jaworzyńska 261

+48 767 245 400

+48 509 445 365

+48 883 318 223

 
 
 

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?