Fundusze Unijne

Szkolenie: Skuteczny System Zarządzania Energią (EnMS) wg ISO 50001

Zapraszamy na szkolenie otwarte "Skuteczny System Zarządzania Energią (EnMS) wg ISO 50001 – Najlepsze Praktyki".

Termin:
Pszczyna, 27-28.07.2015

Program:

• planowanie przebiegu audytu EnMS,

• prowadzenie spotkań otwierających i zamykających,

• przeprowadzanie audytu procesu, próbkowania oraz konstrukcji pytań,

• zastosowanie zasad audytu oraz realizowania obowiązków audytora wewnętrznego EnMS,

• przygotowanie ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych faktów, zwięzłego dokumentowania niezgodności wynikłych w trakcie audytu,

• prawidłowe tworzenia raportów z audytu EnMS,

• ocena proponowanych i zrealizowanych działań korygujących.

 

Narzędzia szkoleniowe:

  • ANKIETA SZKOLENIOWA – wykonana przed szkoleniem, mająca na celu analizę oczekiwań oraz poznanie specyfiki Państwa branży,
  • BYOL – zajęcia realizowane w formule Bring Your Own Laptop, która umożliwia wykonanie obliczeń optymalizacyjno-energetycznych RetScreen.

Koszt uczestnictwa:

760,00 PLN + VAT/os.

 

Kontakt i zgłoszenia:
Dział Handlowy
Magdalena Puchałka
tel.: +48 32 32 63 008

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?