Szkolenie: Skuteczny System Zarządzania Energią (EnMS) wg ISO 50001

Zapraszamy na szkolenie otwarte "Skuteczny System Zarządzania Energią (EnMS) wg ISO 50001 – Najlepsze Praktyki".

Termin:
Pszczyna, 27-28.07.2015

Program:

• planowanie przebiegu audytu EnMS,

• prowadzenie spotkań otwierających i zamykających,

• przeprowadzanie audytu procesu, próbkowania oraz konstrukcji pytań,

• zastosowanie zasad audytu oraz realizowania obowiązków audytora wewnętrznego EnMS,

• przygotowanie ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych faktów, zwięzłego dokumentowania niezgodności wynikłych w trakcie audytu,

• prawidłowe tworzenia raportów z audytu EnMS,

• ocena proponowanych i zrealizowanych działań korygujących.

 

Narzędzia szkoleniowe:

  • ANKIETA SZKOLENIOWA – wykonana przed szkoleniem, mająca na celu analizę oczekiwań oraz poznanie specyfiki Państwa branży,
  • BYOL – zajęcia realizowane w formule Bring Your Own Laptop, która umożliwia wykonanie obliczeń optymalizacyjno-energetycznych RetScreen.

Koszt uczestnictwa:

760,00 PLN + VAT/os.

 

Kontakt i zgłoszenia:
Dział Handlowy
Magdalena Puchałka
tel.: +48 32 32 63 008

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn

ICE – w nagłym wypadku!

ICE lub I.C.E. (ang. In Case of Emergency, pol. w nagłym wypadku) to międzynarodowy skrót informujący z kim powinni się skontaktować ratownicy w razie nagłego

Czytaj więcej »
Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – odnowienie uprawnień

ISO 45001:2018

12 marca br. decyzją International Organization for Standardization (ISO), opublikowano normę ISO 45001:2018. Standard ten określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Czytaj więcej »