Fundusze Unijne

Szkolenie: Świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy

Zapraszamy na szkolenie otwarte „Świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy”.

Termin:
Warszawa, 24.07.2015

Zawartość szkolenia:

 • Co to jest świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy i jak ją tworzyć.
 • Zakres odpowiedzialności osób kierujących pracownikami i sankcje prawne, w tym karne za naruszenie przepisów bhp: odpowiedzialność administracyjna, karna i służbowa oraz przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 • Rola komunikacji grupowej i indywidualnej w obszarze bhp.
 • BBS – podstawowe informacje (zakres, dobre praktyki, zalety, korzyści).
 • Zmiana myślenia, budowanie świadomości.
 • Bezpieczeństwo i biznes.
 • Rola pracowników i kadry kierowniczej w budowaniu świadomości i kultury bezpieczeństwa pracy.
 • Zachowania pracowników i kadry kierowniczej, a zdarzenia wypadkowe.
 • Sposoby poprawy zachowań pracowników i budowanie kultury bezpieczeństwa pracy.
 • Ocena niebezpiecznych warunków pracy.
 • Zasady prowadzenia BBS, metodologia.
 • Identyfikacja niebezpiecznych zachowań i prowadzenia dialogu z pracownikiem.
 • Wdrożenie programu obserwacji zachowań w firmie – przykłady jak robią to inni.

Koszt uczestnictwa:

390,00 PLN + VAT/os.

Kontakt i zgłoszenia:
Dział Handlowy
Magdalena Puchałka
tel.: +48 32 32 63 008

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?