Szkolenie: Świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy

Zapraszamy na szkolenie otwarte “Świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy”.

Termin:
Warszawa, 24.07.2015

Zawartość szkolenia:

 • Co to jest świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy i jak ją tworzyć.
 • Zakres odpowiedzialności osób kierujących pracownikami i sankcje prawne, w tym karne za naruszenie przepisów bhp: odpowiedzialność administracyjna, karna i służbowa oraz przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 • Rola komunikacji grupowej i indywidualnej w obszarze bhp.
 • BBS – podstawowe informacje (zakres, dobre praktyki, zalety, korzyści).
 • Zmiana myślenia, budowanie świadomości.
 • Bezpieczeństwo i biznes.
 • Rola pracowników i kadry kierowniczej w budowaniu świadomości i kultury bezpieczeństwa pracy.
 • Zachowania pracowników i kadry kierowniczej, a zdarzenia wypadkowe.
 • Sposoby poprawy zachowań pracowników i budowanie kultury bezpieczeństwa pracy.
 • Ocena niebezpiecznych warunków pracy.
 • Zasady prowadzenia BBS, metodologia.
 • Identyfikacja niebezpiecznych zachowań i prowadzenia dialogu z pracownikiem.
 • Wdrożenie programu obserwacji zachowań w firmie – przykłady jak robią to inni.

Koszt uczestnictwa:

390,00 PLN + VAT/os.

Kontakt i zgłoszenia:
Dział Handlowy
Magdalena Puchałka
tel.: +48 32 32 63 008

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Auditowanie systemów zarządzania wg wytycznych ISO 19011

Szkolenie aktualizacyjne VDA 6.1

Zapraszamy do udziału w naszym najnowszym szkoleniu na licencji VDA QMC Szkolenie aktualizacyjne dla auditorów 1, 2 oraz 3 strony wg VDA 6.1, które odbędzie się 23.07.2018 r. w Pszczynie.

Czytaj więcej »

Nowe wydanie Quality Systems Basics tzw. QSB+

W wyniku nawiązania współpracy w obszarze SQ działów zakupów GM i PSA dokonano aktualizacji i usystematyzowania wymagań, przekładających się na rodzaje audytów stosowanych w odniesieniu do potencjalnych, jak również obecnych

Czytaj więcej »

TtT Szkoła Trenerów

Czym jest Szkoła Trenerów? To cykl szkoleń, których głównym celem jest dostarczenie wiedzy oraz rozwój umiejętności, kompetencji społecznych oraz osobistych osób, pracujących na stanowisku trenera (zarówno biznesu, umiejętności miękkich, jak

Czytaj więcej »