Fundusze Unijne

Szkolenie: Zmiany w kartach charakterystyki po 01.06.2015 r. zgodnie z rozp. REACH i CLP

Zapraszamy na szkolenie otwarte „Zmiany w kartach charakterystyki po 1 czerwca 2015 roku zgodnie z przepisami rozporządzeń REACH i CLP”.

Terminy:
Pszczyna, 25.06

Program:
1. Wymagania dotyczące kart charakterystyki zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REACH:

 • Co należy zmienić w kartach charakterystyki po 1 czerwca 2015.
 • Jaki format karty zastosować – który załącznik do rozporządzenia.
 • Aktualizacja, data ważności karty – gdzie podać.
 • W jaki sposób uwzględnić informacje o numerach rejestracyjnych.
 • W jaki sposób w sekcji 2 karty charakterystyki należy zamieścić klasyfikację i oznakowanie.
 • Kiedy karta charakterystyki jest wymagana.
 • Jakie informacje wynikające z rozporządzenia CLP należy dodatkowo podać.
 • W jakim języku karta powinna być na rynku.
 • Co to znaczy dostarczenie karty.
 • Raport bezpieczeństwa chemicznego a informacje w karcie.
 • Okresy przejściowe – w jakim przypadku karta charakterystyki może pozostać niezmieniona.
 • Scenariusz narażenia jako załącznik do karty charakterystyki:

– kiedy musi się pojawić,
– kto ma go sporządzić,
– czego będzie dotyczyć,
– czy dotyczy substancji, czy mieszaniny,
– jakie informacje będzie zawierać – format,
– poziom szczegółowości,
– jak go wdrożyć i ile jest czasu.

2. Dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii z uczestnikami szkolenia.

Koszt uczestnictwa:

560,00 PLN + VAT/os.

Kontakt i zgłoszenia:
Dział Handlowy
Osoba kontaktowa: Magdalena Puchałka
tel.: +48 32 32 63 008

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn