unia_31
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Auditor 3. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny (ID 230)

21 listopada 09:00 - 24 listopada 16:00

2,700 EUR netto

Zapisz się

Zostało tylko 12 miejsc.

(Wypełnij tylko w przypadku szkolenia na licencji VDA QMC oraz szkolenia okresowego BHP)
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:
 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:
 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:

 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

Administratorem danych osobowych osób zgłaszających oraz uczestników szkoleń jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269551. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz rozliczenia szkolenia, w którym biorą Państwo udział. Dane mogą być także przetwarzane w celu ustalenia i obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych sprawi, że nie będą mogli Państwo brać udziału w szkoleniu.

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom biorącym udział w organizacji i przeprowadzeniu szkolenia, w przypadku szkoleń na licencji VDA QMC – licencjodawcy VDA QMC, czyli Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie e.V., Behrenstraße 35 10117 Berlin.

Informujemy, że mają Państwo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu oraz wniesienia skargi na przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osób zgłaszających oraz uczestników znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej oraz w Polityce prywatności.
Tribe Loading Animation Image

Podrecznik gratis

W celu zapisania uczestnika na szkolenie prosimy o kontakt z działem QS PACT

Karolina Gołka karolina.golka@sqda.pl

Opis szkolenia

Standard systemu zarządzania jakością IATF 16949 jest harmonizacją wielu regulacji dotyczących zarządzania jakością, takich jak ISO 9000 i VDA 6.1. Jest uznawany na całym świecie przez przemysł motoryzacyjny jako obowiązujące wymagania w tym przemyśle w całym łańcuchu dostaw. Dlatego firmy w coraz większym stopniu polegają na certyfikacji IATF 16949, która nadal uważana jest za warunek włączenia do łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej. Certyfikacji IATF mogą udzielać tylko jednostki certyfikujące akredytowane przez IATF. Przegląd wszystkich zatwierdzonych jednostek certyfikujących można znaleźć na stronie https://www.iatfglobaloversight.org/certification-bodies/under-contract/ Proces certyfikacji wymaga odpowiednich auditorów, którzy są w stanie zweryfikować, czy organizacja spełnia wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu IATF. W celu nabycia kwalifikacji na odpowiednim poziomie, oferujemy czterodniowy kurs dla auditorów 3. strony IATF 16949. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.iatfglobaloversight.org 

Grupa docelowa

Kurs kwalifikacyjny przeznaczony jest dla auditorów ISO 9001, którzy mają wystarczające praktyczne doświadczenie w pracy w branży motoryzacyjnej i chcą zostać auditorami IATF 16949. Wymaga to szerokiej wiedzy na temat standardu systemu zarządzania jakością IATF 16949 i kluczowych metod jakości (core tools) stosowanych w branży motoryzacyjnej.

Zawartość

 • Czterodniowy kurs kwalifikacyjny dla auditorów 3. strony IATF 16949 składa się z trzech i pół dnia szkolenia oraz półtora dnia egzaminu. Szkolenie obejmuje ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy i prace domowe.
 • Jeśli uczestnik nie zda egzaminu, może go poprawić maksymalnie trzy razy. Przy pierwszym powtórzeniu kandydat musi wziąć ponownie udział w czterodniowym kursie kwalifikacyjnym, a przy drugim i trzecim powtórzeniu może podejść tylko do egzaminu.
 • Kwalifikacja auditora 3. strony musi zostać zdobyta w ciągu 12 miesięcy od pierwszej próby. W przeciwnym razie kandydat będzie musiał ponownie złożyć wniosek zgodnie z zasadami IATF.

Wymagania wstępne

Na kurs można zgłosić się wyłącznie za pośrednictwem jednostki certyfikującej zatwierdzonej przez IATF. Udział jest możliwy po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji. Warunkami wstępnymi są:

 • kwalifikacje auditora ISO 9001:2015,
 • co najmniej sześć auditów 3. strony ISO 9001 w organizacjach produkcyjnych, z czego co najmniej trzy audity przeprowadzone jako auditor wiodący,
 • obserwacja co najmniej jednego pełnego auditu 3. strony IATF 16949 (trwającego minimum dwa dni),
 • znajomość kluczowych metod jakości (core tools) stosowanych w branży motoryzacyjnej (FMEA, MSA, SPC),
 • czteroletnie odpowiednie doświadczenie praktyczne (w pełnym wymiarze godzin) w ciągu ostatnich piętnastu lat w organizacji objętej zakresem IATF 16949, z czego dwa lata w obszarze zapewnienia jakości i/lub zarządzania jakością.
 • Po zakończeniu procesu aplikacyjnego uczestnicy otrzymają dostęp do „Platformy rozwoju auditorów” (ADP), na której muszą zostać zrealizowane obowiązkowe moduły szkoleniowe „przygotowawcze”.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po pomyślnym zakończeniu egzaminu na „Platformie rozwoju auditorów” (ADP) otrzymają Państwo certyfikat z indywidualnym numerem rejestracyjnym, który zostanie wpisy do bazy danych autoryzowanych auditorów IATF. Stanowi to dowód uzyskania kwalifikacji niezależnego auditora IATF 16949 na podstawie wymagań IATF.

UWAGA

Po ukończeniu 4-dniowego kursu kwalifikacyjnego na Auditora 3. strony IATF 16949 uczestnik jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu na „Platformie rozwoju auditorów” (ADP). Egzamin należy zdać do 3 miesięcy od pozytywnego ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Materiały uzupełniające

 • Standard IATF 16949:2016
 • Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949

Efekty kształcenia

 • Uzyskanie specjalistycznej wiedzy i kompetencji wymaganych podczas wykonywania poszczególnych zadań w procesie certyfikacji IATF.
 • Ugruntowanie wiedzy dotyczącej podejścia procesowego specyficznego dla branży motoryzacyjnej, identyfikacji i interakcji procesów, a także wydajności i monitorowania procesu.
 • Szczegółowe zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi przeglądu gotowości na etapie 1 oraz na etapie 2 auditu, a także specyficznymi wymaganiami klienta.
 • Możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie planowania auditu i zarządzania niezgodnościami.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej auditów nadzoru, audytów recertyfikacyjnych oraz auditów transferu.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 • Podręcznik IATF 16949 w j. polskim,
 • Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949 oraz IATF
 • Auditor Guide for IATF 16949 w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.

Szczegóły

Start:
21 listopada 09:00
Koniec:
24 listopada 16:00
Koszt:
2,700 EUR netto
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce

Biuro SQD Alliance w Pszczynie
Batorego 19
Pszczyna, 43-200
Telefon:
+48 32 326 30 08

Organizator

SQD Alliance – Szkolenia
Telefon:
+48 32 73 38 219
Email:
szkolenia@sqda.pl
Strona internetowa:
https://sqda.pl/