Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Auditor 3. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 230)

2 czerwca 2020 09:00 - 6 czerwca 2020 16:00

2.700 EUR netto

Już nie można zapisywać się na to szkolenie.

Podrecznik gratis

Opis szkolenia

Standard systemu zarządzania jakością IATF 16949 jest harmonizacją wielu regulacji dotyczących QM, takich jak QS 9000 i VDA 6.1. Jest uznawany na całym świecie przez przemysł motoryzacyjny jako najnowocześniejszy. Dlatego firmy w coraz większym stopniu polegają na certyfikacji IATF 16949, która nadal uważana jest za warunek włączenia do łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej. Certyfikacji IATF mogą udzielać tylko jednostki certyfikujące akredytowane przez IATF. Przegląd wszystkich zatwierdzonych firm certyfikujących można znaleźć na stronie https://vda-qmc.de/en/certification/vda-6x/certification-bodies/. Proces certyfikacji wymaga odpowiednich auditorów, którzy są w stanie zweryfikować, czy organizacja spełnia wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu IATF.

W celu umożliwienia nabycia kwalifikacji na odpowiednim poziomie, oferujemy pięciodniowy kurs dla auditorów
3. strony IATF 16949.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.iatfglobaloversight.org

Grupa docelowa

Ten kurs kwalifikacyjny przeznaczony jest dla auditorów ISO 9001, którzy mają wystarczające praktyczne doświadczenie w pracy w branży motoryzacyjnej i chcą sprostać wyzwaniu auditora IATF 16949. Wymaga to szerokiej wiedzy na temat standardu systemu zarządzania jakością IATF 16949 i kluczowych metod jakości (core tools) stosowanych w branży motoryzacyjnej.

Zawartość

 • Pięciodniowy kurs kwalifikacyjny dla auditorów 3. strony IATF 16949 składa się z trzech i pół dnia szkolenia oraz półtora dnia egzaminu. Szkolenie obejmuje ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy i prace domowe.
 • Po egzaminie uczestnicy otrzymują „kartę wyników”, ukazującą uzyskane wyniki w odniesieniu do pięciu kluczowych kompetencji, opisanych w Przewodniku auditora IATF. Ta karta wyników wyraźnie wskazuje, czy uczestnicy mają odpowiednie kompetencje i na jakim poziomie zostały osiągnięte.
 • Jeśli uczestnik nie zda egzaminu, może go powtórzyć maksymalnie trzy razy. Przy pierwszym powtórzeniu kandydat musi całkowicie powtórzyć pięciodniowy kurs kwalifikacyjny, a przy drugim i trzecim powtórzeniu może podejść tylko do egzaminu.
 • Kwalifikacja na auditora zewnętrznego musi zostać osiągnięta w ciągu 12 miesięcy od pierwszej próby. W przeciwnym razie kandydat będzie musiał ponownie złożyć wniosek zgodnie z zasadami IATF.

Wymagania wstępne

Na kurs można zgłosić się wyłącznie za pośrednictwem jednostki certyfikującej zatwierdzonej przez IATF. Udział jest możliwy po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji.
Warunkami wstępnymi są:

 • kwalifikacje auditora ISO 9001,
 • co najmniej sześć auditów 3. strony ISO 9001 w organizacjach produkcyjnych, z czego co najmniej trzy audity przeprowadzone jako auditor wiodący,
 • obserwacja co najmniej jednego pełnego auditu 3. strony IATF 16949 (trwającego minimum dwa dni),
 • znajomość kluczowych metod jakości (core tools) stosowanych w branży motoryzacyjnej (FMEA, MSA, SPC),
 • czteroletnie odpowiednie doświadczenie praktyczne (w pełnym wymiarze godzin) w ciągu ostatnich piętnastu lat w organizacji objętej zakresem IATF 16949, z czego dwa lata w zapewnieniu jakości i/lub zarządzaniu jakością.

Po zakończeniu procesu aplikacyjnego uczestnicy otrzymają kod dostępu do „Platformy rozwoju auditorów” (ADP), na której muszą zostać zakończone obowiązkowe moduły szkoleniowe „przygotowawcze”.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat z zarejestrowanym numerem rejestracyjnym, kartę auditora i odpowiedni wpis do bazy danych IATF. Stanowi to dowód uzyskania przez Państwa kwalifikacji jako niezależnego auditora IATF 16949 na podstawie wymagań IATF.

Materiały uzupełniające

 • Standard IATF 16949:2016
 • Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949
 • Przewodnik dla auditorów IATF 16949

Efekty kształcenia

 • Uzyskanie specjalistycznej wiedzy i kompetencji aplikacyjnych w celu przygotowania uczestników do poszczególnych zadań w procesie certyfikacji IATF.
 • Ugruntowanie wiedzy dotyczącej podejścia procesowego specyficznego dla branży motoryzacyjnej, identyfikacji i interakcji procesów, a także wydajności i monitorowania procesu.
 • Szczegółowe zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi przeglądu gotowości na etapie 1 oraz na etapie 2 auditu, a także wymaganiami specyficznymi klienta.
 • Możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie planowania auditu i zarządzania niezgodnościami.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej auditów nadzoru, auditów recertyfikacyjnych oraz auditów transferu.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szczegóły

Start:
2 czerwca 2020 09:00
Koniec:
6 czerwca 2020 16:00
Koszt:
2.700 EUR netto
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce

Biuro SQD Alliance w Bielanach Wrocławskich
Nektarowa 3
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040

Organizator

SQD Alliance – Szkolenia
Telefon:
+48 32 73 38 219
Email:
szkolenia@sqda.pl
Strona internetowa:
www.sqda.pl