Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Auditor 3. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 230) – szkolenie wzorcowe 2021

1 stycznia 2011 08:00 - 17:00

Już nie można zapisywać się na to szkolenie.

Podrecznik gratisStandard systemu zarządzania jakością IATF 16949 jest harmonizacją wielu regulacji dotyczących zarządzania jakością, takich jak ISO 9000 i VDA 6.1. Jest uznawany na całym świecie przez przemysł motoryzacyjny jako obowiązujące wymagania w tym przemyśle w całym łańcuchu dostaw. Dlatego firmy w coraz większym stopniu polegają na certyfikacji IATF 16949, która nadal uważana jest za warunek włączenia do łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej. Certyfikacji IATF mogą udzielać tylko jednostki certyfikujące akredytowane przez IATF. Przegląd wszystkich zatwierdzonych jednostek certyfikujących można znaleźć na stronie https://www.iatfglobaloversight.org/certification-bodies/under-contract/. Proces certyfikacji wymaga odpowiednich auditorów, którzy są w stanie zweryfikować, czy organizacja posiada wymagane kwalifikacje do uzyskania certyfikatu IATF.

W celu nabycia kwalifikacji na odpowiednim poziomie, oferujemy pięciodniowy kurs dla auditorów 3. strony IATF 16949.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

Home

Grupa docelowa

Kurs kwalifikacyjny przeznaczony jest dla auditorów ISO 9001, którzy mają wystarczające praktyczne doświadczenie w pracy w branży motoryzacyjnej i chcą zostać auditorami IATF 16949. Wymaga to szerokiej wiedzy na temat standardu systemu zarządzania jakością IATF 16949 i kluczowych metod jakości (core tools) stosowanych w branży motoryzacyjnej.

Zawartość

 • Kurs kwalifikacyjny dla auditorów 3. strony IATF 16949 to pięciodniowe szkolenie, składające się z trzech i pół dnia szkoleniowego oraz półtora dnia egzaminacyjnego. Szkolenie obejmuje ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy i prace domowe.
 • Po egzaminie uczestnicy otrzymują „kartę wyników”, ukazującą uzyskane wyniki w odniesieniu do pięciu kluczowych kompetencji, opisanych w Przewodniku auditora IATF. Karta wyników wyraźnie wskazuje, czy uczestnicy mają odpowiednie kompetencje i na jakim poziomie zostały one osiągnięte.
 • Jeśli uczestnik nie zda egzaminu, może go poprawić maksymalnie trzy razy. Przy pierwszym powtórzeniu kandydat musi wziąć ponownie udział w pięciodniowym kursie kwalifikacyjnym, a przy drugim i trzecim powtórzeniu może podejść tylko do egzaminu.
 • Kwalifikacja auditora 3. strony musi zostać zdobyta w ciągu 12 miesięcy od pierwszej próby. W przeciwnym razie kandydat będzie musiał ponownie złożyć wniosek zgodnie z zasadami IATF.

Wymagania wstępne

Na kurs można zgłosić się wyłącznie za pośrednictwem jednostki certyfikującej zatwierdzonej przez IATF. Udział jest możliwy po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji. Warunkami wstępnymi są:

 • kwalifikacje auditora ISO 9001:2015,
 • co najmniej sześć auditów 3. strony ISO 9001 w organizacjach produkcyjnych, z czego co najmniej trzy audity przeprowadzone jako auditor wiodący,
 • obserwacja co najmniej jednego pełnego auditu 3. strony IATF 16949 (trwającego minimum jeden dzień),
 • znajomość kluczowych metod jakości (core tools) stosowanych w branży motoryzacyjnej (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC),
 • czteroletnie odpowiednie doświadczenie praktyczne (w pełnym wymiarze godzin) w ciągu ostatnich piętnastu lat w organizacji objętej zakresem IATF 16949, z czego dwa lata w obszarze zapewnienia jakości i/lub zarządzania jakością.

Aby uniknąć opóźnień, wnioskodawcy powinni upewnić się, że przekazali pełną dokumentację.

Po zakończeniu procesu aplikacyjnego uczestnicy otrzymają dostęp do „Platformy rozwoju auditorów” (ADP), na której muszą zostać zrealizowane obowiązkowe moduły szkoleniowe „przygotowawcze”.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu egzaminu ustnego oraz pisemnego otrzymają Państwo certyfikat z indywidualnym numerem rejestracyjnym oraz kartę auditora powiązaną z wpisem do bazy danych autoryzowanych auditorów IATF. Stanowi to dowód uzyskania kwalifikacji niezależnego auditora IATF 16949 na podstawie wymagań IATF.

Materiały uzupełniające

 • Standard IATF 16949:2016
 • Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949

Efekty kształcenia

 • Uzyskanie specjalistycznej wiedzy i kompetencji wymaganych podczas wykonywania odpowiedzialnych zadań w procesie certyfikacji IATF.
 • Ugruntowanie wiedzy dotyczącej podejścia procesowego specyficznego dla branży motoryzacyjnej, identyfikacji i interakcji procesów, a także wydajności i monitorowania procesu.
 • Szczegółowe zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi przeglądu gotowości na etapie 1 oraz na etapie 2 auditu, a także specyficznymi wymaganiami klienta.
 • Możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie planowania auditu i zarządzania niezgodnościami.
 • Zdobycie gruntownych informacji odnośnie wymagań dotyczących nadzoru, ponownej certyfikacji i auditów transferowych.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu,
obiad, przerwy kawowe, komfortową salę
wykładową z pełnym wyposażeniem
multimedialnym.

Podręcznik IATF 16949 w j. polskim w cenie
szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.

Szczegóły

Data:
1 stycznia 2011
Czas:
08:00 - 17:00
Wydarzenie kategorie:
,
Wydarzenie Tagi: