Fundusze Unijne
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

VDA 6.3:2023 – Auditor procesu – egzamin (ID 382)

8-12 09:00 - 16:00

1.740 PLN netto

Zapisz się

Zostało tylko 8 miejsc.
(Wypełnij tylko w przypadku szkolenia na licencji VDA QMC oraz szkolenia okresowego BHP)
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:
 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:
 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:

 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

Administratorem danych osobowych osób zgłaszających oraz uczestników szkoleń jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269551. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz rozliczenia szkolenia, w którym biorą Państwo udział. Dane mogą być także przetwarzane w celu ustalenia i obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych sprawi, że nie będą mogli Państwo brać udziału w szkoleniu.

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom biorącym udział w organizacji i przeprowadzeniu szkolenia, w przypadku szkoleń na licencji VDA QMC – licencjodawcy VDA QMC, czyli Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie e.V., Behrenstraße 35 10117 Berlin.

Informujemy, że mają Państwo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu oraz wniesienia skargi na przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osób zgłaszających oraz uczestników znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej, klauzuli informacyjnej dla uczestników szkoleń VDA QMC oraz w Polityce prywatności.
Tribe Loading Animation Image

Opis egzaminu

Egzamin prowadzi do uzyskania certyfikatu oraz pozwala na niezależne potwierdzenie kwalifikacji, co umożliwia spełnienie wymagań klientów lub dostawców w zakresie kompetencji auditora. Certyfikat wskazuje, że jako auditor VDA 6.3 jest się upoważnionym do niezależnego przeprowadzania auditów procesów zarówno wewnętrznie, jak i u swoich dostawców.

Grupa docelowa

Egzamin przeznaczony jest dla auditorów procesu VDA 6.3 w cyklu życia wyrobu.

Wymagania wstępne

 • Kopia certyfikatu ukończenia szkolenia „VDA 6.3:2023 – Auditor Procesu – kurs kwalifikacyjny” (ID 381)
 • Dowód ukończenia 3-dniowego kursu kwalifikacyjnego dla auditora w oparciu o normę ISO 19011
 • Potwierdzenie znajomości kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego. Uznawane są szkolenia „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417, certyfikat wydany od roku 2019) lub przedstawienie certyfikatu ze szkolenia „Kluczowe metody jakości (ACT) dla zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.” (ID 415, certyfikat wydany od roku 2022).
  Alternatywą jest przedstawienie dowodu uczestnictwa w dowolnym co najmniej dwudniowym szkoleniu na temat kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego (wydanego nie wcześniej niż w 2019 roku), a także zdanie quizu online z tego zakresu. Jeśli quiz nie zostanie zaliczony, należy ukończyć kurs „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417).
 • Dowód co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie produkcyjnej, w tym co najmniej dwóch lat w obszarach działalności związanych z jakością (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).

UWAGA: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Egzamin

Egzamin odbywa się w formie symulacji auditu. Ocena koncentrować będzie się na wynikach auditora podczas przeprowadzania symulacji. Oceniane będą przygotowanie do auditu, zachowanie auditora podczas symulacji oraz podsumowanie.

Egzamin składa się z:

 • fazy przygotowawczej (30 minut),
 • symulacji auditu (25 minut),
 • sformułowania, oceny i uzasadnienia ustaleń (10 minut),
 • wywiadu (5-10 minut).

W czasie trwania egzaminu można używać materiałów (w tym podręczników) rozdawanych podczas szkoleń na licencji VDA QMC. Należy przynieść je na egzamin.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu egzaminu ustnego otrzymają Państwo eCertyfikat, który wystawiany jest wyłącznie przez VDA QMC (w Polsce przez jego partnera – SQD Alliance) z indywidualnym numerem rejestracyjnym, powiązany z wpisem do bazy danych autoryzowanych auditorów VDA QMC.

Certyfikat auditora jest ważny przez okres 5 lat.

Poprawa egzaminu

Niezdany egzamin można powtórzyć maksymalnie dwa razy do roku czasu. Każdy egzamin certyfikacyjny podlega ponownej opłacie.

 • I poprawa – 350 zł netto od osoby
 • II poprawa – 1740 zł netto od osoby

Szkolenia powiązane

Cena zawiera

Wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szczegóły

Data:
8-12
Godzina:
09:00 - 16:00
Koszt:
1.740 PLN netto
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce wydarzenia

Biuro SQD Alliance w Pszczynie
Batorego 19
Pszczyna, 43-200
Telefon:
+48 32 326 30 08

Organizator

SQD Alliance – Szkolenia
Telefon:
+48 32 73 38 219
Adres e-mail:
szkolenia@sqda.pl
Zobacz witrynę: Organizator