Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 – egzamin (ID 382)

1 grudnia 09:00 - 16:00

1.740 PLN netto

Zapisz się

Zostało tylko 12 miejsc.

(Wypełnij tylko w przypadku szkolenia na licencji VDA QMC oraz szkolenia okresowego BHP)
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:
 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:
 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:

 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

Administratorem danych osobowych osób zgłaszających oraz uczestników szkoleń jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269551. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz rozliczenia szkolenia, w którym biorą Państwo udział. Dane mogą być także przetwarzane w celu ustalenia i obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych sprawi, że nie będą mogli Państwo brać udziału w szkoleniu.

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom biorącym udział w organizacji i przeprowadzeniu szkolenia, w przypadku szkoleń na licencji VDA QMC – licencjodawcy VDA QMC, czyli Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie e.V., Behrenstraße 35 10117 Berlin.

Informujemy, że mają Państwo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu oraz wniesienia skargi na przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osób zgłaszających oraz uczestników znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej oraz w Polityce prywatności.
Tribe Loading Animation Image

Opis egzaminu

Egzamin prowadzi do uzyskania certyfikatu oraz pozwala na niezależne potwierdzenie kwalifikacji, co umożliwia spełnienie wymagań klientów lub dostawców w zakresie kompetencji auditora. Certyfikat wskazuje, że jako auditor VDA 6.3 jest się upoważnionym do niezależnego przeprowadzania auditów procesów zarówno wewnętrznie, jak i u swoich dostawców.

Grupa docelowa

Egzamin przeznaczony jest dla auditorów procesu VDA 6.3 w cyklu życia wyrobu.

Wymagania wstępne

 • Kopia certyfikatu ukończenia szkolenia „VDA 6.3:2023 – auditor procesu – kurs kwalifikacyjny” (ID 381)
 • Dowód ukończenia 3-dniowego kursu kwalifikacyjnego dla auditora w oparciu o normę ISO 19011
 • Dowód znajomości kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego (ID 415:2022 lub ID 417:2019) lub dwudniowe szkolenie u innego dostawcy (od 2019) + zdanie quizu VDA QMC dot. Kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego
 • Dowód co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie produkcyjnej, w tym co najmniej dwóch lat w obszarach działalności związanych z jakością (karta danych osobowych)

Uwaga: warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Egzamin

Egzamin odbywa się w formie symulacji audytu. Ocena koncentrować będzie się na wynikach auditora podczas przeprowadzania symulacji. Oceniane będą przygotowanie do auditu, zachowanie audytora podczas symulacji oraz podsumowanie.

Egzamin składać będzie się z:

 • Fazy przygotowawczej (30 minut)
 • Symulacji audiytu (25 minut)
 • Sformułowania, oceny i uzasadnienia ustaleń (10 minut)
 • Wywiadu (5-10 minut).

W celu przygotowania można korzystać z pisemnych materiałów szkoleniowych rozdawanych podczas szkoleń vda (w tym standardów), w których uczestniczyłeś, należy je przynieść na egzamin.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu egzaminu ustnego oraz pisemnego otrzymają państwo certyfikat, który wystawiany jest wyłącznie przez vda qmc (w polsce przez jego partnera – sqd alliance) z indywidualnym numerem rejestracyjnym, powiązany z wpisem do bazy danych autoryzowanych auditorów vda qmc.

Certyfikat auditora jest ważny przez okres 5 lat.

Powiązane szkolenia

 • ID 381 VDA 6.3:2023 – Auditor procesu – kurs kwalifikacyjny
 • ID 333 od VDA 6.3:2016 do VDA 6.3:2023 – szkolenie aktualizacyjne
 • ID 341 VDA 6.3 dla certyfikowanych auditorów procesu

Cena zawiera

Wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szczegóły

Data:
1 grudnia
Czas:
09:00 - 16:00
Koszt:
1.740 PLN netto
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce

Biuro SQD Alliance w Bielanach Wrocławskich
Nektarowa 3
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040

Organizator

SQD Alliance – Szkolenia
Telefon:
+48 32 73 38 219
Email:
szkolenia@sqda.pl
Strona internetowa:
https://sqda.pl/