Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby – szkolenie online + stacjonarne (ID 3028)

13 kwietnia 08:00 - 16 kwietnia 15:30

950 PLN netto

Już nie można zapisywać się na to szkolenie.

Pełnienie obowiązków służby bhp wiąże się z okresowym szkoleniem nie rzadziej niż raz na 5 lat. Takiemu obowiązkowi szkolenia podlegają również nowo zatrudnione osoby na stanowiskach służb bhp, które powinny je odbyć do 12 miesięcy od czasu objęcia stanowiska. Szkolenie prowadzone jest na podstawie szczegółowego programu, którego tematyka odpowiada wymaganiom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 roku.

Szkolenie stacjonarne prowadzone jest metodą treningowo-warsztatową w oparciu o techniki pracy z grupą takie jak: interaktywne miniwykłady, gry i ćwiczenia grupowe, burze
mózgów, prace indywidualne oraz w podgrupach. Metoda skłania
do aktywności i współdzielenia się wiedzą osób uczestniczących w naszym szkoleniu. Uczestnicy mają możliwość brania udziału w ćwiczeniach oraz wymiany doświadczeń z Trenerem oraz innymi uczestnikami szkolenia z różnych branż.

Szkolenie online to połączenie się z Trenerem przez wideokonferencję w aplikacji Microsoft Teams, dzięki której mają Państwo możliwość dyskusji z trenerem na żywo oraz możliwość integracji z pozostałymi uczestnikami szkolenia. Trener jest przez cały czas trwania danego modułu do Państwa dyspozycji. Razem z osobami będącymi na
Sali szkoleniowej mają Państwo możliwość udziału w ćwiczeniach i wymianie doświadczeń.

Dodatkowo specjalnie dla obydwóch form szkolenia udostępniamy również szkolenie na temat COVID-19 w formie samokształcenia kierowanego na naszej platformie. Dbajmy o rzetelną wiedzę, zdrowie nasze i zdrowie tych, którzy w tej chwili. potrzebują tego najbardziej.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.

Zawartość

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy oraz problemy związane z interpretacją przepisów.
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 • Ergonomia jako narzędzie ochrony zdrowia pracowników.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
 • Nowe zagrożenia w środowisku pracy, w tym narkotyki i inne środki odurzające.
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, występujących w procesach pracy.
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej.
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku – ćwiczenia praktyczne.
 • Nowoczesne metody pracy służby bhp.
 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Świadomość i kultura bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii).

Egzamin/test w formie stacjonarnej

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest pisemny test, weryfikujący nabytą wiedzę.

Egzamin/test w formie online

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test w formie elektronicznej, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, zgodne z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Powiązane szkolenia

 • ID 3128 – Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Cena szkolenia stacjonarnego zawiera

Materiały szkoleniowe, uruchomienie nowoczesnej platformy e-learningowej wraz z kursami, wydanie certyfikatu, obiady, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Cena szkolenia w formie online zawiera

Materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, uruchomienie nowoczesnej platformy e-learningowej wraz z kursami, możliwość uczestniczenia w wykładzie prowadzonym na
żywo przez doświadczonych Trenerów, wydanie certyfikatu.

Szczegóły

Start:
13 kwietnia 08:00
Koniec:
16 kwietnia 15:30
Koszt:
950 PLN netto
Wydarzenie kategorie:
,
Wydarzenie Tagi:

Miejsce

Pszczyna
Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
Telefon:
+48 32 326 30 08

Organizator

SQD Alliance – HSE
Telefon:
517012693
Email:
office.hse@sqda.pl