Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby – szkolenie stacjonarne lub szkolenie online (ID 3028)

28 maja 00:00

Już nie można zapisywać się na to szkolenie.

Cieszące się dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami szkolenie już teraz dostępne dla każdego specjalisty!

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji i mając jak zawsze na uwadze dobro naszych Klientów przygotowaliśmy jedyne w kraju i niepowtarzalne szkolenie dla służby BHP – w formie stacjonarnej lub w formie online. Duża ilość wiedzy w ciekawej dla uczestników formie.

Szkolenie stacjonarne:

Szkolenie odbywa się w formie kursu w Pszczynie. Na fenomenalność szkolenia składają się:

– prowadzenie kursu metodą treningowo-warsztatową w oparciu o techniki pracy z grupą takie jak: interaktywne miniwykłady, gry i ćwiczenia grupowe, burze mózgów, prace indywidualne oraz w podgrupach. Metoda skłania do aktywności i współdzielenia się wiedzą osób uczestniczących w naszym szkoleniu.

– możliwość ćwiczeń oraz wymiany doświadczeń na temat skutecznych sposobów bezpiecznej pracy, zarządzania/kierowania zespołem czy budowy świadomości bezpieczeństwa pracy, a także pozwala na eksperymenty z nowymi, efektywnymi technikami.

– otwarta forma szkolenia daje możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z pracownikami różnorodnych branż przemysłu czy instytucji.

– dodatkowo specjalnie dla Państwa udostępniamy również szkolenie na temat COVID-19 w formie samokształcenia kierowanego na naszej platformie. Dbajmy o rzetelną wiedzę, o zdrowie nasze i o zdrowie tych, którzy w tej chwili potrzebują tego najbardziej.

Cena: 1200 zł

Szkolenie online:

To nowe, wyjątkowe szkolenie. Łączymy wszystkie trzy formy przekazywania wiedzy:

– seminarium – wideokonferencja przez aplikację Microsoft Teams, dzięki której mają Państwo możliwość dyskusji z trenerem na żywo oraz możliwość integracji z pozostałymi uczestnikami szkolenia. Trener jest przez cały czas trwania danego modułu do Państwa dyspozycji.

– prezentacje szkoleniowe – udostępniane są przez trenera podczas wideokonferencji. Aplikacja pozwala na ewentualny powrót do poprzednich slajdów, dzięki czemu żadna informacja nie umknie Państwa uwadze. Wszystkie materiały i ćwiczenia dla każdego z modułów zostaną dla Państwa udostępnione w formie elektronicznej – będą one dostępne dla Państwa również po szkoleniu, tak żeby na co dzień mogli Państwo z nich korzystać.

– samokształcenie realizowane za pomocą nowoczesnej i interaktywnej platformy. Dla modułów realizowanych w formie samokształcenia dodatkowo uruchomimy konsultację ze specjalistą, który w wyznaczonym czasie odpowie na Państwa pytania oraz poprowadzi dyskusję na tematy zaproponowane przez uczestników.

– dodatkowo specjalnie dla Państwa udostępniamy również szkolenie na temat COVID-19 w formie samokształcenia kierowanego na naszej platformie. Dbajmy o rzetelną wiedzę, o zdrowie nasze i o zdrowie tych, którzy w tej chwili potrzebują tego najbardziej.

W ramach planowania i organizacji szkolenia postaraliśmy się zachować zakres tematyczny odpowiadający szkoleniom stacjonarnym. Chcielibyśmy, żeby wszystkie elementy, które spotkały się z pozytywną opinią poprzednich uczestników zostały spełnione. Mamy nadzieję, że w tym przypadku również sprostamy Państwa oczekiwaniom.

Cena: 950 zł

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.

Zawartość

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy oraz problemy związane z interpretacją przepisów.
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 • Ergonomia jako narzędzie ochrony zdrowia pracowników.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
 • Nowe zagrożenia w środowisku pracy, w tym narkotyki i inne środki odurzające.
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, występujących w procesach pracy.
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej.
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku – ćwiczenia praktyczne.
 • Nowoczesne metody pracy służby bhp.
 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Świadomość i kultura bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii).

Egzamin/test w formie stacjonarnej

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest pisemny test, weryfikujący nabytą wiedzę.

Egzamin/test w formie online

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test w formie elektornicznej, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, zgodne z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Powiązane szkolenia

 • ID 3128 – Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Cena szkolenia stacjonarnego zawiera

Materiały szkoleniowe, uruchomienie nowoczesnej platformy e-learningowej wraz z kursami, wydanie certyfikatu, obiady, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Cena szkolenia w formie online zawiera

Materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, uruchomienie nowoczesnej platformy e-learningowej wraz z kursami, możliwość uczestniczenia w wykładzie prowadzonym na żywo przez doświadczonych Trenerów, wydanie certyfikatu.

Szczegóły

Data:
28 maja
Czas:
00:00
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi: