unia_31
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy (ID 3214) – szkolenie online

22 czerwca 09:30 - 14:00

250,00PLN

Zapisz się

Zostało tylko 20 miejsc.

(Wypełnij tylko w przypadku szkolenia na licencji VDA QMC oraz szkolenia okresowego BHP)
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:
 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:
 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:

 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

Administratorem danych osobowych osób zgłaszających oraz uczestników szkoleń jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269551. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz rozliczenia szkolenia, w którym biorą Państwo udział. Dane mogą być także przetwarzane w celu ustalenia i obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych sprawi, że nie będą mogli Państwo brać udziału w szkoleniu.

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom biorącym udział w organizacji i przeprowadzeniu szkolenia, w przypadku szkoleń na licencji VDA QMC – licencjodawcy VDA QMC, czyli Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie e.V., Behrenstraße 35 10117 Berlin.

Informujemy, że mają Państwo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu oraz wniesienia skargi na przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osób zgłaszających oraz uczestników znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej oraz w Polityce prywatności.
Tribe Loading Animation Image

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w oparciu o najnowsze zmiany w kodeksie pracy, omawiane szeroko z uwzględnieniem źródła prawa międzynarodowego.

Szkolenie prowadzone jest przez prawnika, w formule online.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby, kadry zarządzającej, kadry inżynieryjno-technicznej i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Zawartość

 • Źródła prawa pracy w zakresie BHP.
 • Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy i BHP.
 • Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z zagrożeniem COVID – 19.
 • Projekt nowelizacji przepisów kodeksu pracy – praca zdalna – aspekty BHP.
 • Projekt nowelizacji przepisów kodeksu pracy – kontrola trzeźwości.
 • Kontrola przez PIP działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów lub zasad BHP.
 • Kontrola PIP w aspekcie zadań służby BHP.
 • Ochrona danych osobowych w praktyce funkcjonowania służby BHP.
 • Wybrane orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących BHP.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Zdobycie wiedzy z zakresu BHP w oparciu o zmiany w przepisach prawa.
 • Zapoznanie się z regulacjami prawnymi z zakresu pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości.
 • Zrozumienie zawiłości prawa pracy i przygotowanie organizacji do kontroli instytucji publicznych.

Szkolenia powiązane:

Miejsce

SQD Alliance – Szkolenie online
Batorego 19
Pszczyna, 43-200
Telefon:
+48 32 326 30 08

Organizator

Szkolenia OHS
Telefon:
+48 32 326 30 08
Email:
szkolenia.ohs@sqda.pl