Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Ocena oddziaływania na środowisko (ID 3133)

18 września 2019 09:00 - 16:00

590 PLN

Zapisz się

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie!

(Wypełnij tylko w przypadku szkolenia na licencji VDA QMC)

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:

 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

Administratorem danych osobowych osób zgłaszających oraz uczestników szkoleń jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269551. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz rozliczenia szkolenia, w którym biorą Państwo udział. Dane mogą być także przetwarzane w celu ustalenia i obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych sprawi, że nie będą mogli Państwo brać udziału w szkoleniu.

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom biorącym udział w organizacji i przeprowadzeniu szkolenia, w tym licencjodawcy VDA QMC, czyli Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie e.V., Behrenstraße 35 10117 Berlin.

Informujemy, że mają Państwo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu oraz wniesienia skargi na przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osób zgłaszających oraz uczestników znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej oraz w Polityce prywatności.

Zobacz ogólne warunki współpracy.
Tribe Loading Animation Image

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązującym prawem krajowym oraz unijnym w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Szkolenie składa się z dwóch części.
W części teoretycznej zostanie omówiona prawna terminologia oraz przebieg postępowania w sprawie OOŚ. Część praktyczna prowadzona w formie warsztatowej pozwoli nabyć umiejętności niezbędne do wykonania dokumentacji wymaganej w całej procedurze OOŚ.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin z wydziałów ochrony środowiska oraz geodezji.

ZAWARTOŚĆ

 • Podstawa prawna systemu OOŚ w Polsce oraz UE.
 • Ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • decyzja o warunkach zabudowy,
  • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ).
 • Ocena oddziaływania na środowisko:
  • definicje,
  • rodzaje przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko,
  • elementy oceny oddziaływania na środowisko.
 • Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko:
  • organy przeprowadzające OOŚ,
  • przebieg postępowania,
  • dokumentacja niezbędna w OOŚ.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zakres raportu, scoping.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko. Organizacje społeczne.
 • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000:
  • europejska sieć ekologiczna Natura 2000,
  • procedura oceny.
 • Naruszenie w zakresie realizacji, eksploatacji lub likwidacji przedsięwzięcia – administracyjne kary pieniężne.
 • Ochrona środowiska podczas prac budowlanych:
  • działania kompensacyjne,
  • nadzór przyrodniczy,
  • działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko.
 • Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska niezbędna do oddania obiektu budowlanego do użytkowania:
  • pozwolenia emisyjne,
  • analiza po realizacyjna,
  • przeglądy ekologiczne.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa TP PL.

POWIĄZANE SZKOLENIA

 • ID 3122 – Specjalista ds. ochrony środowiska – aktualne przepisy prawne

CENA ZAWIERA

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szczegóły

Data:
18 września 2019
Czas:
09:00 - 16:00
Koszt:
590 PLN
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:

Organizator

SQD Alliance – Ochrona Środowiska
Telefon:
+48 883318201
Email:
ewelina.rogalska@sqda.pl

Miejsce

Pszczyna
Pszczyna, Polska + Google Map
Telefon:
+48 32 326 30 08