Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Podstawowe obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Praktyczne warsztaty (ID 3054)

5 listopada 2019 09:00 - 6 listopada 2019 16:00

990 PLN

Już nie można zapisywać się na to szkolenie.

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. ochrony środowiska. Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Podczas pierwszego dnia w części teoretycznej zostaną omówione obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska z podziałem na zagadnienia tematyczne takie jak: ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, gospodarka odpadami oraz opakowaniami. Drugi dzień, prowadzony w formie warsztatów, pozwala uczestnikom nabyć wiedzę praktyczną z zakresu sprawozdawczości środowiskowej. Omówione zostaną również sankcje karne oraz odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków w ochronie środowiska.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę w dziale ochrony środowiska i pragnących usystematyzować wiedzę w tym zakresie oraz osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

ZAWARTOŚĆ

Dzień I – część teoretyczna

 • Wprowadzenie:
  • pojęcia podstawowe i definicje,
  • najważniejsze akty wykonawcze i przepisy powiązane.
 • Pozwolenia na wprowadzanie emisji do środowiska:
  • zgłoszenia, pozwolenia sektorowe i pozwolenia zintegrowane,
  • zasady formalne wypełniania wniosku o wydanie pozwolenia, zawartość pozwolenia oraz organy właściwe do wydania decyzji,
  • ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – podstawy.
 • Emisja zanieczyszczeń do powietrza:
  • standardy jakości powietrza,
  • standardy emisyjne z instalacji,
  • pomiary wielkości emisji – wymagania prawne, jak przygotować się do pomiarów, nadzór nad pomiarami, weryfikacja sprawozdań z pomiarów, przedstawianie wyników z pomiarów,
 • Gospodarka wodnościekowa w przedsiębiorstwie:
  • pojęcia podstawowe i definicje,
  • korzystanie z wód,
  • urządzenia wodne w zakładzie produkcyjnym,
  • ścieki przemysłowe w zakładzie produkcyjnym,
  • wody opadowe i roztopowe (ścieki deszczowe)
  • pomiary wielkości emisji – wymagania prawne,
  • jak przygotować się do pomiarów, nadzór nad pomiarami, weryfikacja sprawozdań z pomiarów, przedstawianie wyników z pomiarów.
 • Gospodarka odpadami:
  • podstawowe pojęcia i definicje,
  • gospodarka w obiegu zamkniętym,
  • źródła odpadów w zakładzie produkcyjnym,
  • zasady prawidłowej klasyfikacji odpadów,
  • magazynowanie odpadów i zasady prawidłowej gospodarki odpadami w zakładzie produkcyjnym,
  • dalsze postępowanie z wytworzonymi odpadami – wymagania prawne,
  • postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, transport drogowy odpadów niebezpiecznych.
 • Gospodarka opakowaniami w zakładzie produkcyjnym:
  • rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku,
  • obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach,
  • obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
  • zasady dokumentowania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu,
  • kampanie edukacyjne dla wprowadzających produkty w opakowaniach.
 • Postępowanie z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi:
  • pojęcia podstawowe i definicje,
  • najważniejsze akty wykonawcze i przepisy powiązane,
  • obowiązki rejestracji i wprowadzania kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów.
 • Awarie przemysłowe
  • podstawy prawne,
  • klasyfikacja ZZR i ZDR,
  • postępowania w przypadku zaistnienia awarii.

Dzień II – część praktyczna

 • Sprawozdawczość z tytułu korzystania ze środowiska – podejście teoretyczne oraz praktyczne warsztaty:
  • opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – podstawy prawne, zasady naliczania i wnoszenia opłat,
  • KOBIZE – podstawy prawne, zasady wykonywania sprawozdań w bazie,
  • PRTR – podstawy prawne, zasady wykonywania sprawozdań w systemie,
  • ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
  • obowiązki przedsiębiorstw dot. opakowań,
  • obowiązki przedsiębiorstw dot. czynników chłodniczych (CRO).
 • Sankcje karne, odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków w ochronie środowiska.
 • Budowanie świadomości ekologicznej pracowników – ekoprodukcja.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa TP PL.

POWIĄZANE SZKOLENIA

 • ID 3122 – Specjalista ds. ochrony środowiska – aktualne przepisy prawne
 • ID 3159 – Akademia specjalisty ds. ochrony środowiska

CENA ZAWIERA

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szczegóły

Start:
5 listopada 2019 09:00
Koniec:
6 listopada 2019 16:00
Koszt:
990 PLN
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce

Biuro SQD Alliance w Bielanach Wrocławskich
Nektarowa 3
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040

Organizator

SQD Alliance – Ochrona Środowiska
Telefon:
+48 883318201
Email:
ewelina.rogalska@sqda.pl