Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Postęp w zakresie produkcji zwierzęcej i polowej produkcji rolnej. Nowe gatunki zwierząt i roślin wspomagające skuteczność i efektywność działalności gospodarstw rolnych (ID 3181) – Szkolenie wzorcowe

1 stycznia 2011 08:00 - 17:00

Już nie można zapisywać się na to szkolenie.

Opis szkolenia

Rolnictwo jest działalnością gospodarczą osadzoną w środowisku przyrodniczym, korzystającą z zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej i oddziałującą na środowisko przyrodnicze. Część tych oddziaływań ma charakter negatywny. Ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko jest regulowane różnymi krajowymi i europejskimi aktami prawnymi. Każdy z krajów Wspólnoty Europejskiej jest zobowiązany do stworzenia uniwersalnego katalogu praktyk (Kodeksu dobrej praktyki rolniczej) prezentującego w sposób przystępny dla szerokiego odbiorcy najważniejsze zalecenia i rozwiązania w zakresie produkcji redukujące niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko przyrodnicze.

Grupa docelowa

Rolnicy, ogrodnicy i działkowcy oraz zainteresowane osoby posiadający wrażliwość ekologiczną.

Zawartość

 • Rolnicza i pozarolnicza przestrzeń produkcyjna
  • właściwości fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne gleby
  • właściwości fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne wód powierzchniowych i gruntowych
  • powietrze atmosferyczne
 • Wpływ rolnictwa na elementy środowiska przyrodniczego
  • degradacja gleby
  • degradacja wód
  • zanieczyszczenie powietrza gazami, efekt cieplarniany
 • Dobre praktyki rolnicze w zakresie
  • ochrony gleby
  • ochrony wód
  • ochrony powietrza atmosferycznego
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Egzamin / Test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Efekty kształcenia

Słuchacz zna i umie

 • właściwości różnych elementów środowiska przyrodniczego
 • przyczyny degradacji środowiska przyrodniczego wynikające z działalności rolniczej
 • praktyki zmniejszające presję rolnictwa na środowisko przyrodnicze

Literatura

materiały PDF

Powiązane szkolenia

 • Postęp w zakresie produkcji zwierzęcej i polowej produkcji rolnej. Nowe gatunki zwierząt i roślin wspomagające skuteczność i efektywność działalności gospodarstw rolnych

Szczegóły

Data:
1 stycznia 2011
Czas:
08:00 - 17:00
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:
,