Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

VDA 19.1 – Szkolenie na wykwalifikowanego asystenta kontroli czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym (ID 973)

19 września 09:00 - 20 września 16:00

3.150 PLN netto

Zapisz się

Zostało tylko 8 miejsc.

(Wypełnij tylko w przypadku szkolenia na licencji VDA QMC oraz szkolenia okresowego BHP)
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:
 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:
 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:

 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

Administratorem danych osobowych osób zgłaszających oraz uczestników szkoleń jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269551. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz rozliczenia szkolenia, w którym biorą Państwo udział. Dane mogą być także przetwarzane w celu ustalenia i obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych sprawi, że nie będą mogli Państwo brać udziału w szkoleniu.

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom biorącym udział w organizacji i przeprowadzeniu szkolenia, w przypadku szkoleń na licencji VDA QMC – licencjodawcy VDA QMC, czyli Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie e.V., Behrenstraße 35 10117 Berlin.

Informujemy, że mają Państwo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu oraz wniesienia skargi na przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osób zgłaszających oraz uczestników znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej oraz w Polityce prywatności.
Tribe Loading Animation Image

Czystość techniczna komponentów i grup montażowych jest ważną funkcjonalną charakterystyką jakościową w produkcji nowoczesnych pojazdów. Tom 19.1, „Kontrola czystości technicznej – Zanieczyszczenia cząsteczkami części motoryzacyjnych o istotnych funkcjach”, jako pierwszy kompleksowy standard, opisuje procedury do wyznaczania poziomu czystości wyrobów w motoryzacyjnym łańcuchu dostaw. Tom VDA 19.1 (wcześniej znany jako VDA 19) został po raz pierwszy wprowadzony przez VDA w styczniu 2005 r., a od 2015 r. dostępny jest w całkowicie poprawionej i rozszerzonej edycji.

Dwudniowe szkolenie „VDA 19.1 Wykwalifikowany Asystent Kontroli” umożliwia uczestnikowi projektowanie i prowadzenie dokumentacji analiz czystości zgodnie z wymaganiami VDA 19.1 oraz zapewnia wgląd w praktykę laboratoryjną oraz sprzęt i wdrożone metody. Ponadto wyjaśniono podstawy technicznej konieczności prowadzenia kontroli czystości i właściwego zachowania w zakresie czystości.

Grupa docelowa

To dwudniowe szkolenie ma na celu zdobycie kwalifikacji przez personel dostawców lub usługodawców motoryzacyjnych przeprowadzających inspekcje czystości. Przekazana wiedza i wgląd w praktykę laboratoryjną stanowią również cenne narzędzia dla każdego, kto ma do czynienia w codziennej pracy z jakościowymi elementami czystości technicznej, jak na przykład dla personelu w procesach konstrukcji, zapewnieniu jakości, zakupach technicznych i sprzedaży. Ze względu na podobne wymagania dotyczące czystości w sektorach lotniczym, hydraulicznym i inżynierii precyzyjnej, szkolenie to jest odpowiednie również dla personelu z tych środowisk.

Zawartość

ZASADY TEORETYCZNE

 • Podstawy dotyczące czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Procedury ekstrakcji w celu oddzielenia cząsteczek od wyrobów.
 • Procedury analityczne oceny zanieczyszczenia cząsteczkami.
 • Kwalifikacja kontroli czystości poprzez pomiary redukcji i badanie ślepej próby.
 • Dokumentacja, specyfikacja czystości i przykłady kontroli.

WGLĄD W PRAKTYKI LABORATORYJNE

Po każdym wykładzie teorii prezentowane jest odpowiednie studium przypadku, aby umożliwić uczestnikom przećwiczenie i utrwalenie zdobytej wiedzy. Dodatkowo zostaną wyświetlone klipy wideo wyjaśniające odpowiednie zadania laboratoryjne:

 • Wybór metody ekstrakcji odpowiednio do danego komponentu, a następnie wykonanie procedury ekstrakcji z parametrami początkowymi.
 • Wybór metody filtracji i analizy jak również procedury dla analizy standardowej.
 • Ocena i dokumentacja analiz czystości.

ZAKRES

 • Wprowadzenie i wybór metody kontrolnej w czystości technicznej.
 • Procedura kontrolna: ekstrakcja.
 • Porównanie procedur ekstrakcji.
 • Wybór procedury ekstrakcji.
 • Procedura badawcza: filtracja i analiza.
 • Krótko o filtracji.
 • Porównanie procedur analitycznych.
 • Wybór filtracji.
 • Wybór procedury analitycznej.
 • Kwalifikacja i wartość ślepej próby.
 • Realizacja badania kwalifikacyjnego.
 • Dokumentacja i wartości graniczne.
 • Obliczenie krzywej rozkładu, kryterium wartości próby ślepej i wypracowanie kontroli rutynowej.
 • Przykłady kontroli i bezpieczeństwo.

Literatura

 • VDA 19.1

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Ugruntowanie wiedzy dotyczącej standardów czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Nabycie wiedzy wraz z praktycznymi przykładami zastosowań dotyczących kontroli czystości.
 • Zrozumienie zagadnień związanych z procedurami ocen zanieczyszczeń stałych (zarówno jakościowych, jak i ilościowych).
 • Możliwość wymiany doświadczeń oraz omówienie problematycznych zagadnień z ekspertem.

Powiązane szkolenia

 • ID 974 – VDA 19.2 – Szkolenie na wykwalifikowanego asystenta czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie eCertyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Podręcznik „VDA 19.1 Kontrola Czystości Technicznej” w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika

Szczegóły

Start:
19 września 09:00
Koniec:
20 września 16:00
Koszt:
3.150 PLN netto
Wydarzenie kategorie:
,
Wydarzenie Tagi:

Miejsce

Biuro SQD Alliance w Pszczynie
Batorego 19
Pszczyna, 43-200
Telefon:
+48 32 326 30 08

Organizator

SQD Alliance – Szkolenia
Telefon:
+48 32 73 38 219
Email:
szkolenia@sqda.pl
Strona internetowa:
https://sqda.pl/