unia_31
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

VDA 19.2 – Szkolenie na wykwalifikowanego asystenta czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym (ID 974)

11 września 09:00 - 12 września 16:00

3.150 PLN netto

Zapisz się

Zostało tylko 11 miejsc.

(Wypełnij tylko w przypadku szkolenia na licencji VDA QMC oraz szkolenia okresowego BHP)
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:
 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:
 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:

 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

Administratorem danych osobowych osób zgłaszających oraz uczestników szkoleń jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269551. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz rozliczenia szkolenia, w którym biorą Państwo udział. Dane mogą być także przetwarzane w celu ustalenia i obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych sprawi, że nie będą mogli Państwo brać udziału w szkoleniu.

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom biorącym udział w organizacji i przeprowadzeniu szkolenia, w przypadku szkoleń na licencji VDA QMC – licencjodawcy VDA QMC, czyli Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie e.V., Behrenstraße 35 10117 Berlin.

Informujemy, że mają Państwo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu oraz wniesienia skargi na przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osób zgłaszających oraz uczestników znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej oraz w Polityce prywatności.
Tribe Loading Animation Image

Czystość techniczna w procesach montażu

Aby zagwarantować techniczne funkcje nowoczesnych pojazdów silnikowych, czystość zainstalowanych systemów i obwodów płynów staje się coraz ważniejsza. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że czystość pojedynczych komponentów jest absolutnie konieczna, lecz niewystarczająca do zapewnienia jakości czystości.

Po oczyszczeniu poszczególnych części liczne zmienne wpływające na proces jak i same procesy mogą być przyczyną ponownego zanieczyszczenia części lub zespołów cząstkami o krytycznym znaczeniu dla funkcji. Identyfikacja i ocena miejsc obniżających jakość czystości, a także wybór skutecznych i opłacalnych działań zapobiegawczych i środków zaradczych stanowi kompleksowe i odpowiedzialne wyzwanie.

W ciągu dwóch dni szkoleniowych uczestnicy nabywają wiedzę, jak na podstawie specyfikacji czystości określać i oceniać podjęte działania w celu zapobiegania ponownemu zanieczyszczeniu wyrobu. Biorąc pod uwagę różne wpływy ze strony środowiska, logistyki, personelu i sprzętu montażowego, a także samych metod pomiaru wpływów na czystość, uczestnicy uczą się jak podchodzić do czystości technicznej w sposób niezależny i systematyczny w celu identyfikowania nieuzasadnionych działań związanych z utrzymaniem czystości i unikania niepotrzebnych inwestycji.

Grupa docelowa

Specjaliści i kierownictwo z branży motoryzacyjnej, którzy są odpowiedzialni za planowanie i optymalizację czystości technicznej, tacy jak planiści produkcji, właściciele procesów, operatorzy logistyczni, inżynierowie ds. projektowania i rozwoju wyrobu, kierownicy jakości lub osoby odpowiedzialne za relacje z klientami i dostawcami.

Zawartość

ZASADY TEORETYCZNE

 • Wprowadzenie do czystości technicznej.
 • Projektowanie obszarów czystości.
 • Koncepcje opakowania i procesy logistyczne.
 • Zasady projektowania urządzeń montażowych i uwzględnienie procesów montażowych.
 • Koncepcje dotyczące odzieży i postępowania personelu.
 • Techniki i procedury pomiaru czynników wpływających na czystość.

ĆWICZENIA I STUDIUM PRZYPADKÓW

 • Po każdym wykładzie teoretycznym dostarczane jest przykładowe, połączone tematycznie studium przypadku, aby zachęcić uczestników do rozwijania własnych pomysłów i pogłębiania
 • nowej wiedzy.
 • Celem ćwiczenia jest wyostrzenie analitycznego poglądu, aby zidentyfikować słabości w łańcuchu czystości i uzyskać spójne rozwiązania.
 • Każde studium przypadku jest realizowane przez grupę 3-6 uczestników z indywidualnymi zadaniami. Wyniki są następnie prezentowane w grupach i omawiane razem.

ZAKRES

 • Metody i podejście do poprawy czystości technicznej wyrobów.
 • Projektowanie środowiska konstrukcyjnego i aktywności zasobów ludzkich.
 • Personel: wytyczne co do aktywności, jak i środków ochrony osobistej.
 • Logistyka: pakowanie, transport, przechowywanie z punktu widzenia czystości.
 • Wyposażenie związane z czystością techniczną: miejsce pracy i urządzenia, procesy łączenia, strategie montażu, techniki podejścia do wpływów na pomiary czystości.

Literatura

 • VDA 19.2

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Ugruntowanie wiedzy dotyczącej standardów czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Nabycie wiedzy wraz z praktycznymi przykładami zastosowań dotyczących czystości w procesach montażowych.
 • Możliwość wymiany doświadczeń oraz omówienie z ekspertem problematycznych zagadnień dotyczących środowiska pracy.

Powiązane szkolenia

 • ID 973 – VDA 19.1 – Szkolenie na wykwalifikowanego asystenta kontroli czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szczegóły

Start:
11 września 09:00
Koniec:
12 września 16:00
Koszt:
3.150 PLN netto
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce

Biuro SQD Alliance w Bielanach Wrocławskich
Nektarowa 3
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040

Organizator

SQD Alliance – Szkolenia
Telefon:
+48 32 73 38 219
Email:
szkolenia@sqda.pl
Strona internetowa:
https://sqda.pl/