Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie (ID 3055) – ONLINE

28 października 09:00 - 16:00

700 PLN netto

Zapisz się

Zostało tylko 10 miejsc.

(Wypełnij tylko w przypadku szkolenia na licencji VDA QMC)

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:

 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

Administratorem danych osobowych osób zgłaszających oraz uczestników szkoleń jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269551. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz rozliczenia szkolenia, w którym biorą Państwo udział. Dane mogą być także przetwarzane w celu ustalenia i obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych sprawi, że nie będą mogli Państwo brać udziału w szkoleniu.

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom biorącym udział w organizacji i przeprowadzeniu szkolenia, w tym licencjodawcy VDA QMC, czyli Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie e.V., Behrenstraße 35 10117 Berlin.

Informujemy, że mają Państwo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu oraz wniesienia skargi na przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osób zgłaszających oraz uczestników znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej oraz w Polityce prywatności.

Zobacz ogólne warunki współpracy.
Tribe Loading Animation Image

Prawidłowa gospodarka odpadami to nie tylko wyraz dbałości o środowisko wynikający z  wymogów jakie stawia ustawa o odpadach, to również troska firmy o stan i jakość naszego środowiska, której celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na otaczające środowisko w  zakresie emisji odpadów. Uczestnik szkolenia zdobędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat prawidłowego gospodarowania odpadami w zakładzie, zapozna się z obowiązkami wynikającymi z ustawy o odpadach oraz z sankcjami karnymi grożącymi za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie. Na szkoleniu zostanie przedstawiona również wiedza praktyczna z zakresu posługiwania się dokumentacją związaną z odpadami. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany w prawie i obowiązkach.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwie.

Zawartość

 • Podstawy prawne.
 • Podstawowe definicje i terminy prawne.
 • Klasyfikacja odpadów zgodnie z katalogiem odpadów.
 • Uznanie przedmiotu za produkt uboczny, w tym utrata statusu odpadów.
 • Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w zakładzie:
  • zasada bliskości,
  • magazynowania odpadów (w tym zagadnienia związane z ochrona przeciwpożarową),
  • zbieranie i transport odpadów.
 • Istotne zmiany w magazynowaniu odpadów od 1 stycznia 2021r. :
  • nowe zasady magazynowania, etykietowania oraz terminy realizacji zmian
   w przedsiębiorstwie.
 • Obowiązki wytwórcy odpadów i dalszego gospodarującego odpadami – zezwolenie
  i pozwolenia:

  •  wymagane dokumentacje,
  • operator przeciwpożarowy,
  • monitoring wizyjny.
 • Rejestr – Baza danych o odpadach (BDO).
 • Ewidencja i sprawozdawczość.
 • Sankcje karne grożące za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów, w tym administracyjne kary pieniężne, kary grzywny lub kary aresztu.
 • Korzyści płynące z właściwej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3122 – Specjalista ds. Ochrony Środowiska – aktualne przepisy prawne
 • ID 3102 – Obowiązujące regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe w wersji PDF, wydanie certyfikatu.

Szczegóły

Data:
28 października
Czas:
09:00 - 16:00
Koszt:
700 PLN netto
Wydarzenie kategorie:
, ,
Wydarzenie Tagi:

Miejsce

SQD Alliance – Szkolenie online
Batorego 19
Pszczyna, 43-200
Telefon:
+48 32 326 30 08

Organizator

SQD Alliance – Ochrona Środowiska
Telefon:
+48 883318201
Email:
ewelina.rogalska@sqda.pl