Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie – zmiany od 2019 r. (ID 3055)

27 listopada 2019 09:00 - 16:00

590 PLN

Już nie można zapisywać się na to szkolenie.

OPIS SZKOLENIA

Prawidłowa gospodarka odpadami to nie tylko wyraz dbałości o środowisko wynikający z wymogów ustawy o odpadach, to również troska firmy o stan i jakość naszego środowiska, której celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na otaczające środowisko w zakresie emisji odpadów. Uczestnik szkolenia zdobędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat prawidłowego gospodarowania odpadami w zakładzie, zapozna się z obowiązkami wynikającymi z ustawy o odpadach oraz z sankcjami karnymi grożącymi za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie.
Na szkoleniu zostanie przedstawiona również wiedza praktyczna z zakresu posługiwania się dokumentacją związaną z odpadami. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany w prawie i obowiązkach, jakie wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W szkoleniu zostaną uwzględnione również najnowsze zmiany w przepisach z zakresu gospodarki odpadami wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwie.

ZAWARTOŚĆ

 • Podstawy prawne.
 • Podstawowe definicje i pojęcia kluczowe:
  • definicja odpadu, wytwórcy odpadów i posiadacza odpadów,
  • definicja odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i unieszkodliwiania,
  • definicja magazynowania, zbierania i selektywnego zbierania,
  • klasyfikacja odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, kiedy odpad jest niebezpieczny (nowe właściwości powodujące, że odpady są uznane za niebezpieczne – obowiązujące od 06.01.2018 r.),
 • Ewidencja odpadów, obieg dokumentów ewidencyjnych.
 • Poprawne wypełnienie zbiorczego zestawienia danych o odpadach.
 • Baza danych o odpadach (BDO).
 • Obowiązki wytwórcy odpadów i dalszego gospodarującego odpadami, w zakresie gospodarowania odpadami:
  • decyzje, pozwolenia, które powinien uzyskać wytwórca odpadów,
  • wymagania dotyczące transportu odpadów,
  • decyzje jakie winni posiadać odbiorcy odpadów,
  • przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów na kolejnych posiadaczy odpadów – konsekwencje przekazywania odpadów nieuprawnionym odbiorcom.
 • Sankcje karne grożące za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów, w tym administracyjne kary pieniężne, kary grzywny lub kary aresztu.
 • Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w zakładzie:
  • podejście procesowe w gospodarce odpadami,
  • identyfikacja źródeł powstawania odpadów,
  • nadzór nad ilością wytwarzanych odpadów,
  • przydzielenie kompetencji w zakresie gospodarki odpadami wśród pracowników.
 • Zasady właściwej organizacji miejsc magazynowania odpadami.
 • Zasady wyboru właściwych odbiorców odpadu.
 • Najnowsze zmiany w przepisach z zakresu gospodarki odpadami wprowadzone ustawą z 20 lipca 2018 r. dotyczące:
  • magazynowania odpadów (w tym zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową),
  • transportu odpadów,
  • sankcji karnych i kar pieniężnych dot. nieprawidłowości i wykroczeń w gospodarce odpadami.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa TP PL.

POWIĄZANE SZKOLENIA

 • ID 3122 – Specjalista ds. ochrony środowiska – aktualne przepisy prawne
 • ID 3102 – Obowiązujące regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa o bateriach i akumulatorach

CENA ZAWIERA

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szczegóły

Data:
27 listopada 2019
Czas:
09:00 - 16:00
Koszt:
590 PLN
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce

Pszczyna
Pszczyna, Polska
Telefon:
+48 32 326 30 08

Organizator

SQD Alliance – Szkolenia
Telefon:
+48 32 73 38 219
Email:
szkolenia@sqda.pl
Strona internetowa:
https://sqda.pl/