Team Prevent partnerem CIOPu

Z dniem 1. października 2011 r. nasza firma podpisała porozumienie o współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

CIOP-PIB jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.  Przedmiotem działania Instytutu jest między innymi prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.

Celem porozumienia zawartego pomiędzy Team Prevent PL a Centralnym Instytutem Ochrony Pracy jest współpraca w zakresie prowadzenia działań na rzecz kształtowania warunków pracy w polskich przedsiębiorstwach, zgodnie z wymaganiami prawa, przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w szczególności opracowanych przez Team Prevent PL oraz CIOP-PIB.

Współpraca ta zawierać się będzie przede wszystkim w  działaniach dotyczących przygotowywania i prowadzenia projektów celowych, badawczych i rozwojowych w zakresie związanym z bezpieczeństwem pracowników, organizowania kampanii informacyjnych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz współpracy w ramach projektów międzynarodowych finansowanych ze środków UE, Banku Światowego czy też innych instytucji międzynarodowych. W ramach współpracy z CIOP-PIB nasza firma weźmie również udział w organizowaniu Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn

Wyniki Konkursu EURO 2016

Wraz z ostatnim gwizdkiem finałowego meczu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 zakończył się również konkurs EURO 2016 organizowany przez Team Prevent Poland. Dzięki specjalnie stworzonej platformie internetowej mogliśmy wspólnie

Czytaj więcej »

Preparaty niebezpieczne

7 lipca 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona

Czytaj więcej »
Lean Manufacturing korzyści dla firm

Lean Manufacturing

Konsultacje, wdrożenia, szkolenia Dlaczego Lean Manufacturing? Lean Manufacturing to ocena procesu pod kątem marnotrawstwa, czyli ciągu zdarzeń niegenerujących wartości dodanej do produktu a nie będących koniecznymi kosztami. W praktyce zastosowanie

Czytaj więcej »

Otrzymaj BEZPŁATNY dostęp
do szkolenia online

“Szczepienia przeciwko COVID-19 w kontekście prawa pracy”

Wypełnij formularz i obejrzyj webinar dotyczący szczepień przeciwko COVID-19 w kontekście prawa pracy, podczas którego ekspert w zakresie prawa pracy zwraca uwagę na aspekty organizacji szczepień w firmach, a także porusza temat edukowania pracowników.