Team Prevent partnerem CIOPu

Z dniem 1. października 2011 r. nasza firma podpisała porozumienie o współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

CIOP-PIB jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.  Przedmiotem działania Instytutu jest między innymi prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.

Celem porozumienia zawartego pomiędzy Team Prevent PL a Centralnym Instytutem Ochrony Pracy jest współpraca w zakresie prowadzenia działań na rzecz kształtowania warunków pracy w polskich przedsiębiorstwach, zgodnie z wymaganiami prawa, przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w szczególności opracowanych przez Team Prevent PL oraz CIOP-PIB.

Współpraca ta zawierać się będzie przede wszystkim w  działaniach dotyczących przygotowywania i prowadzenia projektów celowych, badawczych i rozwojowych w zakresie związanym z bezpieczeństwem pracowników, organizowania kampanii informacyjnych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz współpracy w ramach projektów międzynarodowych finansowanych ze środków UE, Banku Światowego czy też innych instytucji międzynarodowych. W ramach współpracy z CIOP-PIB nasza firma weźmie również udział w organizowaniu Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn

Wakacje z Team Prevent

Jak co roku w lipcu i sierpniu zapraszamy Państwa  do udziału w szkoleniach jakościowych, w tym w szkoleniach na licencji VDA QMC organizowanych w ramach akcji Wakacje z Team Prevent.

Czytaj więcej »

Bezpieczne grzybobranie

Jesienią w lasach można spotkać wiele osób, spacerujących w poszukiwaniu grzybów. Wiele z tych osób nie jest dostatecznie dobrze zorientowanych, które grzyby można zbierać, a których należy unikać. Jeśli się

Czytaj więcej »

Team Prevent Poland zaprasza do udziału w III FLOŚ

Tym razem w gronie specjalistów ds. ochrony środowiska omawiany będzie temat:  „Ekozarządzanie marką odpowiedzialnej firmy – wpływ zmian aspektów środowiskowych na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego” Wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa to

Czytaj więcej »

I Forum Liderów Ochrony Środowiska

Dział Ochrony Środowiska ma przyjemność zaprosić Państwa na Forum Liderów Ochrony Środowiska, które odbędzie się w Pensjonacie Piano Nobile w Pszczynie. Tematem przewodnim pierwszego FORUM będzie wprowadzenie do planowanych zmian

Czytaj więcej »
Pozytywna organizacja

Pozytywna organizacja

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie otwarte Pozytywna organizacja: Jak ją budować w Twojej firmie, które odbędzie się w Poznaniu (11.03.2019) oraz we Wrocławiu (13.05.2019). Warsztat „Pozytywna organizacja” jest najlepszym i jedynym

Czytaj więcej »