Fundusze Unijne

Team Prevent sponsorem Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Od lat Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy, w tym roku jest to już XXXIX edycja. Team Prevent, jako firma ceniąca i prowadząca działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu postanowiła zostać sponsorem tegorocznej edycji Konkursu.

W ramach Konkursu organizatorzy zachęcają pracodawców i pracowników do podejmowania różnorodnych działań zmierzających do eliminowania wypadków przy pracy oraz ograniczania ryzyka powstawania chorób zawodowych.

Celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnianie wśród jak największej liczby pracodawców i pracownikówrozwiązań technicznych i organizacyjnych nadesłanych do Konkursu. Są to rozwiązania dotyczące doskonalenia stosowanych lub wprowadzania nowych metod oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów oraz rozwiązań organizacyjnych, które prowadzić mają do poprawy warunków pracy oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?