Team Prevent sponsorem Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Od lat Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy, w tym roku jest to już XXXIX edycja. Team Prevent, jako firma ceniąca i prowadząca działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu postanowiła zostać sponsorem tegorocznej edycji Konkursu.

W ramach Konkursu organizatorzy zachęcają pracodawców i pracowników do podejmowania różnorodnych działań zmierzających do eliminowania wypadków przy pracy oraz ograniczania ryzyka powstawania chorób zawodowych.

Celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnianie wśród jak największej liczby pracodawców i pracownikówrozwiązań technicznych i organizacyjnych nadesłanych do Konkursu. Są to rozwiązania dotyczące doskonalenia stosowanych lub wprowadzania nowych metod oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów oraz rozwiązań organizacyjnych, które prowadzić mają do poprawy warunków pracy oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Wrześniowa kampania odpadowa

Wrześniowa kampania odpadowa

We wrześniu 2018 roku weszły w życie zmiany związane z gospodarką odpadami, które dotyczą każdego przedsiębiorcy wytwarzającego lub gospodarującego odpadami. Wprowadzone modyfikacje lub nowe obowiązki w ustawie odpadowej obejmują takie

Czytaj więcej »

Szkolenie z pierwszej pomocy

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszymi szkoleniami postanowiliśmy wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom i zorganizować kolejne szkolenie otwarte z udzielania pierwszej pomocy. Proponujemy Państwu dwa najbliższe szkolenia: w Pszczynie

Czytaj więcej »
Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie Kryzysowe

Od wielu lat rozwijamy naszą organizację, jak również współpracę ze sprawdzonymi bardzo wartościowymi Partnerami biznesowymi – aby móc w odpowiedniej chwili zaproponować poniżej skrótowo opisany wyjątkowy produkt. Jest to najbardziej

Czytaj więcej »

IT wspiera rezultaty biznesowe

Raport Salesforce „2016 State of IT” to wyniki badań ponad 2200 firm z całego świata. Ukazuje współczesną rolę IT w biznesie: jak firmy o najlepszych, przeciętnych i słabszych rezultatach przechodzą

Czytaj więcej »