Terminy

Odpowiednie kompetencje pracowników stanowią niezbędny element wzrostu efektywności prowadzonych przez organizacje procesów. Wiele firm przekonało się, że inwestowanie w wiedzę
i podnoszenie kwalifikacji pracowników zapewnia bezpieczny rozwój i zapobiega problemom związanym z niedostatecznymi umiejętnościami wykonywanych zadań.

Wszystkie szkolenia otwarte zamieszczone w naszym katalogu oferujemy również w formie szkoleń zamkniętych na życzenie klienta ujmowanych w kompleksowe programy szkoleniowe. Program szkoleń może być modyfikowany i uzupełniany zgodnie
z potrzebami.

Chętnie doradzimy Państwu i stworzymy dopasowaną do Państwa potrzeb indywidualną ofertę z uwzględnieniem Państwa potrzeby
w zakresie tematyki oraz trenera.

Terminy szkoleń:

BHP:

  • Jak ciekawie i efektywnie prowadzić szkolenia bhp

     Pszczyna, 28.08.2014

  • Skuteczny Safety Manager                                                          

     Pszczyna, 16.09.2014

  • Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby     

     Ustroń, 22-25.09.2014

PIERWSZA POMOC:

  • Pierwsza pomoc wraz z resuscytacją krążeniowo-oddechową i użyciem defibrylatora AED                                                                        

     Pszczyna, 30.06.2014

  • Pierwsza pomoc wraz z resuscytacją krążeniowo-oddechową i użyciem defibrylatora AED                                                                        

     Pszczyna, 18.07.2014

  • Pierwsza pomoc wraz z resuscytacją krążeniowo-oddechową i użyciem defibrylatora AED                                                                        

     Pszczyna, 05.09.2014

OCHRONA ŚRODOWISKA:

  • Efektywność energetyczna: Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowy Pszczyna, 8-9.09.2014
  • Efektywność energetyczna: Skuteczny system zarządzania środowiskowego – najlepsze praktyki

     Pszczyna, 15-16.09.2014

  • Obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw – kompendium wiedzy

     Legnica, 19.09.2014

FORUM LIDERÓW OCHRONY ŚRODOWISKA:

  • VII Forum Liderów Ochrony Środowiska: Efektywna gospodarka odpadami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie – technologie recyklingu i odzysku odpadków poprodukcyjnych

     Pszczyna, 24.09.2014

Przegląd wszystkich szkoleń
Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Ocena zgodności ochrona środowiska

Ocena zgodności w ochronie środowiska

Zastanawiasz się, czy ciążą na Tobie, jako przedsiębiorcy, obowiązki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska? Uważasz, że jeśli segregujesz odpady, przekazujesz je uprawnionym odbiorcom czy posiadasz filtry na emitorach odprowadzających zanieczyszczenia

Czytaj więcej »
Światowy Dzień Ochrony Środowiska

BAT, czyli Najlepsza Dostępna Technika

W dyskusji dotyczącej połączenia aspektów inżynierii i ochrony środowiska, nieodłącznie pojawia się pojęcie Najlepszej Dostępnej Techniki (Best Available Technique – w skrócie BAT), w kontekście zrównoważonego funkcjonowania przedsiębiorstw głównych gałęzi

Czytaj więcej »
COVID-19 a przepisy bhp

COVID-19, a przepisy bhp

Zagrożenie ze strony COVID-19 występuje powszechnie, w tym także w zakładach pracy. Występowanie zagrożenia w tym miejscu nadaje mu nowy, odrębny kontekst prawny, określany w dużej mierze przez przepisy bezpieczeństwa

Czytaj więcej »