Auditor procesu VDA 6.3 – odnowienie uprawnień

W celu odnowienia uprawnień Auditora Procesu VDA 6.3 należy przesłać wypełnioną aplikację oraz spełnić poniższe warunki:

  1. Przeprowadzenie co najmniej 5 auditów procesu i/lub analizy potencjału (w sumie przynajmniej 10 dni auditowych) jako auditor wiodący w okresie ważności karty. Akceptowane są zarówno audity zewnętrzne, jak i wewnętrzne (informację o przeprowadzonych auditach należy wpisać w dokumentach aplikacyjnych).
  2. Potwierdzenie znajomości Kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego.
  3. Przesłanie zdjęcia w formacie jpg oraz skanu aktualnej karty lub certyfikatu.
  4. Wniesienie opłaty w wysokości 165,00 EUR netto.

Jeżeli nie przeprowadzili Państwo wystarczającej ilości auditów, konieczne będzie wzięcie udziału w jednodniowym szkoleniu „Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu” (ID 341).

Dostępne są następujące możliwości potwierdzenia wiedzy z zakresu kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego:

  • potwierdzenie wiedzy z zakresu kluczowych metod jakości, zdobytej podczas pracy zawodowej, przez osiągnięcie pozytywnego wyniku quizu online.

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z quizu online, należy podejść do szkolenia „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów procesu i systemu” (ID 417).

Jeśli zgłoszą Państwo chęć odnowienia uprawnień po upływie 3 miesięcy od daty utracenia ich ważności, konieczne będzie ponowne podejście do egzaminu na Auditora procesu VDA 6.3 (ID 353).

IATF 16949 – odnowienie uprawnień

W celu odnowienia uprawnień Auditora systemu 1. i 2. strony IATF 16949 należy przesłać wypełnioną aplikację oraz spełnić następujące warunki:

  1. Przeprowadzenie co najmniej 3 kompletnych auditów 1. i 2. strony IATF w ciągu ostatnich 3 lat (informację o auditach należy wpisać w dokumentach aplikacyjnych).
  2. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu odnawiającego uprawnienia Auditora 1. i 2 strony IATF 16949 (ID 255), polegającego na symulacji auditu.
  3. Przesłanie zdjęcia w formacie jpg oraz skanu aktualnej karty lub certyfikatu.

Dla tych z Państwa, którzy nie są w stanie spełnić powyższych wymagań, oferujemy jednodniowe szkolenie Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 warsztaty odnawiające uprawnienia (ID 240).

Są one przeznaczone dla osób, które:

  • nie przeprowadziły wymaganej ilości auditów,
  • uczestniczyły w szkoleniu na Auditora IATF 16949, przeprowadzonym przez inną firmę szkoleniową(musi to być szkolenie trwające min. 3 dni i nie starsze niż 3 lata) oraz przeprowadziły min. 3 audity w ciągu ostatnich 3 lat.

Po odbyciu warsztatów należy uzyskać pozytywny wynik z egzaminu odnawiającego uprawnienia (ID 255).

Możliwe jest również otrzymanie certyfikatu i karty w przypadku, gdy kandydat uczestniczył w szkoleniu przeprowadzonym przez inną firmę szkoleniową (trwającym min. 3 dni i nie starszym niż 3 lata) oraz nie przeprowadził wymaganej ilości auditów. W takim wypadku należy wziąć udział w szkoleniu Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny (ID 211), a następnie uzyskać pozytywny wynik z egzaminu odnawiającego uprawnienia (ID 255).