Szkolenie aktualizacyjne od Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu (PSB) do Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR)

Dopuszczenie do szkolenia aktualizacyjnego

Aby uczestniczyć w szkoleniu aktualizacyjnym od Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu (PSB) do Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR), należy przesłać wypełnioną aplikację oraz przedstawić następujące dokumenty:

  1. Potwierdzenie uczestnictwa w minimum 1-dniowym szkoleniu „Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa wyrobu w przemyśle motoryzacyjnym (PSB)” na licencji VDA QMC lub przeprowadzonym przez Volkswagena.
  2. Zaświadczenie kierownika jakości potwierdzające, że kandydat jest w firmie aktywnym pełnomocnikiem ds. bezpieczeństwa wyrobu.