Fundusze Unijne

W jakim języku szkolić Ukraińców?

Coraz większą część pracowników w Polsce stanowią osoby z Ukrainy. Aby zatrudniać je legalnie, muszą one zostać przeszkolone tak samo jak nasi rodzimi pracownicy. Bez odpowiednio przeprowadzonych szkoleń bhp rozpoczęcie pracy zarówno przez osoby na stanowiskach administracyjno-biurowych, robotniczych, jak i kierowniczych nie jest możliwe. Dotyczą one wszystkich. W jaki sposób więc efektywnie przeszkolić Ukraińców i co ważniejsze – w jakim języku?

Przepisy o szkoleniach bhp

Według art. 66 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Z artykułu 2373 § 2 możemy dowiedzieć się, że „W myśl przepisów prawa pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji, potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp, a także stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku.”.

Wynika z tego jedna, bardzo ważna rzecz – pracownik musi zostać przeszkolony tak, aby rozumieć i zaznajomić się z zasadami bhp. W takim wypadku, aspekt języka nabiera tu dużej wagi, ponieważ nie jest możliwe przyswojenie zasad bhp, jeśli szkolenie jest przeprowadzone w języku niezrozumiałym dla pracownika. Równie istotny jest język dokumentów towarzyszących szkoleniu, np. oceny ryzyka zawodowego, bowiem jeśli otrzyma on pisma w języku, którego nie rozumie, nie będzie możliwe wykazanie, że w pełni zapoznał się z ich treścią.

Przepisy jednak nie regulują wprost, w jakim języku szkolenie ma zostać przeprowadzone, czy też w jakim języku powinien odbywać się egzamin sprawdzający zdobytą przez pracownika wiedzę. Powinno się jednak pamiętać, że to na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, więc to w jego interesie jest prawidłowe i skuteczne wyszkolenie pracowników.

Nowoczesne metody szkoleniowe

Wniosek jest prosty – najefektywniejszym i najlepszym sposobem przeprowadzania szkoleń dla pracowników z Ukrainy jest robienie tego w ich ojczystym języku. Co prócz języka jest istotne podczas szkolenia bhp?

Bardzo ważne jest to, czy szkolenia nie są jedynie „suchym”, teoretycznym wykładem. Aktywizacja uczestników szkolenia bhp poprzez ćwiczenia, pokazy multimedialne czy też filmy, które urozmaicają i pomagają przyswoić istotne informacje w bardziej przystępny sposób to najlepsza metoda nauczania. Warto też skupić się na doświadczeniach uczestników szkolenia, do których można się odnieść, co powinno ułatwić pracownikom realne spojrzenie na przedstawiane zagadnienia.

Im lepiej opracowane i dopasowane do specyfiki branży lub przedsiębiorstwa materiały, tym lepsze wyniki szkolenia. Dodatkowo ważne jest również zaangażowanie i umiejętności trenerów przeprowadzających wykłady. Doświadczeni praktycy potrafiący wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę w odpowiedni sposób to jeden z najistotniejszych aspektów szkoleń.

Nasze szkolenia dla Twoich pracowników

Podsumowując – ukraińscy pracownicy, tak samo jak Polacy, muszą przejść szkolenie bhp. Najskuteczniejszym sposobem na to jest przeprowadzenie go w ich ojczystym języku – mamy wtedy pewność, że świadomie i pozytywnie mogą zdać testy końcowe. Takie szkolenia – w języku ukraińskim czy też rosyjskim, dodatkowo w nowoczesny i skuteczny sposób, przeprowadza firma Team Prevent.

Szkolenia mogą być przeprowadzane zarówno stacjonarnie – na terenie zakładu pracy klienta lub w naszych biurach zlokalizowanych w całej Polsce, jak i w formie e-learningu lub zdalnie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak komunikatory do videokonferencji.

Dlaczego warto szkolić się z nami?

  • Trenerzy prowadzący szkolenia płynnie posługują się językiem rosyjskim oraz ukraińskim, to praktycy, którzy dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem.
  • Szkolenia poza samym wykładem wzbogacone są o specjalnie przygotowany pokaz multimedialny, filmy czy ćwiczenia aktywizujące uczestników.
  • Materiały szkoleniowe opracowujemy przy uwzględnieniu specyfiki danej branży czy też przedsiębiorstwa.
  • Program szkoleń jest elastyczny, umożliwiamy jego dopasowanie do standardów klienta.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodnie z wymogami prawnymi.

Nasi trenerzy czekają na Ciebie. Pomożemy wywiązać się z ciążących na Tobie, jako pracodawcy, obowiązków prawnych i przeprowadzimy skuteczne szkolenia bhp. Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły!

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn