Fundusze Unijne

Warsztaty dla auditowanych wg wymagań VDA 6.3

ID 9406

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

2 dni

Opis szkolenia

Szkolenie to jest dedykowane dla osób, które będą auditowane, czy przez klienta, czy wewnętrznie w organizacjach, zgodnie z wytycznymi standardu auditu procesu VDA 6.3. Szkolenie pozwoli zrozumieć auditowanym same założenia dotyczące auditu, sposób przeprowadzania auditu od ustalenia agendy auditu aż po działania poauditowe i weryfikację ich skuteczności.  W trakcie szkolenia przybliżone zostaną uczestnikom wymagania, które poddawane są badaniu auditowemu, aby łatwiej było zrozumieć auditora i wiedzieć, w jaki sposób przedstawiać dowody, w jaki sposób powstają ustalenia auditowe, a także jak wygląda sama ocena tych ustaleń. Właściwe zrozumienie celu i sposób procesu auditu pozwoli skutecznie uczestniczyć w nim jako auditowany, jak również zapewni właściwe podejście do wszystkich działań okołoauditowych.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla kierownictwa, właścicieli procesów oraz osób, które będą uczestnikami auditów procesu według VDA 6.3 jako auditowani.

Zawartość

 • Wprowadzenie: podstawy wymagań, podstawy auditowania.
 • Audit procesu.
  • Schemat postępowania auditowego.
  • Zakres wymagań dla oceny Rozwoju.
  • Zakres wymagań dla oceny Produkcji seryjnej.
 • Ciągłe doskonalenie.
  • Przygotowanie planu działań poauditowych.
  • Potwierdzenie skuteczności działań.

 Literatura

 • VDA 6.3

Egzamin/test

Test wiedzy.

Efekty kształcenia

 • Zrozumienie metodologii auditu procesu.
 • Zrozumienie zakresu i wymagań standardu VDA 6.3
 • Nabycie umiejętności właściwych zachowań w sytuacjach audytowych.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?