Fundusze Unijne

Wyłącznik awaryjny

Wyłącznik awaryjny jako urządzenie zabezpieczające powinien być umieszczony w takim miejscu i na takiej wysokości, aby umożliwiał jak najszybsze jego użycie w sytuacji awaryjnej, a zarazem nie powodował dodatkowego ryzyka np. przypadkowego wyłączenia maszyny.

 

Warunki, jakie muszą spełniać wyłączniki awaryjne określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

 

Maszyna powinna być wyposażona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, umożliwiające wyeliminowanie zaistniałego niebezpieczeństwa lub zapobieżenie jego wystąpieniu.

 

Awaryjny wyłącznik maszyny musi, oprócz zatrzymania ruchomych elementów maszyny, kompleksowo odcinać dopływ wszystkich nośników energii, jeśli ma to wpływ na zatrzymanie niebezpiecznego procesu.

 

W przypadku maszyn lub ich części przeznaczonych do wspólnego działania, producent powinien zaprojektować i wykonać maszynę tak, aby mogły zatrzymać nie tylko samą maszynę, ale i wszystkie urządzenia umieszczone przed nią lub za nią w ciągu technologicznym, jeżeli dalsze działanie tych urządzeń może być niebezpieczne.

 

W myśl § 24 rozporządzenia urządzenie do zatrzymywania awaryjnego powinno:

  1. mieć wyraźnie rozpoznawalne i widoczne oraz szybko dostępne urządzenia sterujące,
  2. możliwie jak najszybciej zatrzymać niebezpieczny proces, bez stwarzania dodatkowego ryzyka,
  3. w koniecznych przypadkach inicjować lub umożliwiać zainicjowanie pewnych ruchów zabezpieczających.

 

Z chwilą ustania aktywnego działania urządzenia do zatrzymywania awaryjnego po wygenerowaniu sygnału zatrzymania, sygnał ten powinien być podtrzymany przez zablokowanie tego urządzenia, aż do chwili, w której zostanie ono w sposób zamierzony odblokowane.

 

Odblokowanie urządzenia do zatrzymywania awaryjnego może nastąpić wyłącznie przez wykonanie odpowiednich czynności, przy czym nie powinno ono ponownie uruchomić maszyny, a tylko umożliwić jej uruchomienie.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn