Fundusze Unijne
Przegląd i interpretacja wymagań norm PN-N-18001 i OHSAS 18001

Przegląd i interpretacja wymagań norm PN-N-18001 i OHSAS 18001

ID 3004

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1170 PLN + VAT

Opis szkolenia

Zarówno PN-N-18001, jak i OHSAS 18001 definiują wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach pragnących zminimalizować ryzyko zawodowe oraz podnieść świadomość związaną z zachowaniem bezpieczeństwa w pracy. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami zarówno normy PN-N-18001, jak i OHSAS 18001, przedstawienie podobieństw i różnic oraz metod oceny i ograniczania ryzyka zawodowego.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z interpretacją wymagań normy ISO 14001, zarówno rozpoczynających prace nad wdrażaniem wymagań,
jak i reprezentujących organizacje, w których ten system zarządzania już funkcjonuje.

Zawartość

 • Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN-N-18001 i/lub OHSAS 18001.
 • Wymagania norm PN-N-18001 i/lub OHSAS 18001.
 • Warsztaty i ćwiczenia.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa TP PL.

Efekty kształcenia

 • Właściwa interpretacja wymagań norm PN-N-18001 oraz OHSAS 18001 w odniesieniu do własnej organizacji.
 • Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek dotyczących wdrażania wymagań.
 • Zapoznanie się z metodami oceny i ograniczania ryzyka zawodowego.

Literatura

 • PN-N-18001
 • OHSAS 18001

Powiązane szkolenia

 • ID 9207 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • ID 9411 – Auditowanie systemu zarządzania wg wytycznych ISO 19011
 • ID 3002 – Przegląd i interpretacja nowych i zmienionych wymagań IATF 16949 i ISO 9001
 • ID 3001 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 9001
 • ID 3004 – Przegląd i interpretacja wymagań norm PN-N-18001 i OHSAS 18001
 • ID 3005 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 45001
 • ID 3006 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Chcesz o coś zapytać?