Wypadek przy pracy, a na wyjeździe integracyjnym

„Uwaga wpadek” to nowy cykl artykułów, w ramach którego w kolejnych numerach naszego newslettera będziemy poruszać temat wypadków przy pracy. W pierwszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy wypadek na wyjeździe integracyjnym jest kwalifikowany jako wypadek przy pracy.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, definiuje wypadek przy pracy jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć pracownika i nastąpiło w związku z pracą. A co w przypadku, gdy pracodawca zorganizował obowiązkowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny, podczas którego dochodzi do wypadku?

Nie ulega wątpliwości, że delegacja czy wyjazd służbowy są zaliczane do czasu pracy. Tak więc, nieszczęśliwe zdarzenia do jakich może dojść podczas takiego wyjazdu są uznawane za wypadek przy pracy.

Jeżeli zachowanie pracownika jest naganne i uzasadnia stwierdzenie, że doszło do zerwania związku z podróżą służbową, wypadek na wyjeździe służbowym nie zostanie uznany za wypadek przy pracy. Przykładem zachowań zrywających związek z podróżą służbową jest np.: spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków.

Najczęściej wyjazdy integracyjne są podzielone na część szkoleniową i część rekreacyjną. Ze względu na element doszkalający takie wyjazdy mają charakter obowiązkowy i wtedy należy traktować je jako formę podróży służbowej. Jeżeli więc podczas części szkoleniowej dojdzie do wypadku będą miały zastosowanie przepisy o wypadku przy pracy.

Pracodawca natomiast nie ponosi odpowiedzialności za wypadek, do którego doszło podczas części rekreacyjnej oraz imprez towarzyszących, w których udział pracownika jest dobrowolny i który służy wyłącznie rekreacji.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Zarządzanie charakterystykami specjalnymi

Zarządzanie charakterystykami specjalnymi

Jak skutecznie zarządzać charakterystykami specjalnymi w organizacji? Odpowiedź na to pytanie skłania do zastanowienia się nad tym, co to jest charakterystyka specjalna. Zgodnie ze standardem IATF 16949:2016 charakterystyka specjalna to:

Czytaj więcej »
Ergonomia stanowiska pracy

Ergonomiczne miejsce pracy

Podczas swojej pracy większość czasu spędzasz przy biurku, przed komputerem? Osiem godzin dziennie, codziennie to dużo czasu. Odpowiednie ustawienie biurka, krzesła i monitora ma wpływ na Twoje zdrowie, samopoczucie w

Czytaj więcej »