XI Forum Liderów Ochrony Środowiska w MAN Trucks

XI Forum Liderów Ochrony Środowiska odbędzie się 11.10.2016 r. na terenie zakładu MAN Trucks Sp. z o.o. w Niepołomicach. Tematem przewodnim FLOŚ będzie: „Optymalizacja zużycia zasobów naturalnych w przemyśle”.

W ostatnich latach coraz więcej zakładów zwraca szczególną uwagę na minimalizację wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne oraz optymalizację zużycia zasobów naturalnych. Wykorzystywanie ich odgrywa istotną rolę w każdym zakładzie, bez względu na sektor w jakim on działa.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że racjonalne wykorzystanie zasobów oraz kontrola powstałych zanieczyszczeń są ważnymi czynnikami, które wpływają na wzrost gospodarczy. Dlatego też ograniczenie kosztów związanych z użyciem poszczególnych mediów jest wyzwaniem dla każdego zakładu skłonnego podjąć walkę z marnotrawieniem tychże zasobów.

Ukierunkowanie działań na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych pociąga za sobą wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a odpowiednio prowadzona polityka środowiskowa firmy i edukacja pracowników przynoszą satysfakcjonujące efekty dla każdego przedsiębiorstwa.

Bloki prezentacyjne XI FLOŚ:
1. MAN Trucks – przedsiębiorstwo odpowiedzialne za środowisko naturalne.
2. Optymalizacja zużycia zasobów naturalnych w przemyśle wyzwaniem dla przyszłości.
3. Wizyta studyjna w zakładzie MAN Trucks Sp. z o.o.

Kontakt i zgłoszenia:
Magdalena Wajdzik
tel.: +48 32 32 63 008
magdalena.wajdzik@teamprevent.com

Zgłoszenia przyjmowane są do 30.09.2016 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc możliwe jest zgłoszenie max. 2 osób z jednej firmy.

Patronat honorowy

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego


Roman Ptak
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn