Za nami IX edycja FLOS

Forum Liderów Ochrony Środowiska organizowane przez firmę Team Prevent Poland to cykliczna inicjatywa, która stwarza płaszczyznę do wspólnych spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń, a przede wszystkim odzwierciedla praktyczne zastosowanie przepisów Prawa ochrony środowiska.

Podczas IX edycji FLOŚ, mającej miejsce 8 lipca 2015 roku w Czechowicach-Dziedzicach, grono ekspertów oraz specjalistów ds. ochrony środowiska miało okazję podjąć dyskusję na temat Lean and Green jako koncepcji wspomagającej "ekoprodukcję".

Czym jest koncepcja Lean?

Lean Management jest syntezą zasad, metod i technik, stosowanych do usprawniania całej organizacji w duchu minimalizowania marnotrawstwa. Jej podstawowymi założeniami są tzw. „zasady Lean”.

Podczas prelekcji zwracano uwagę, że w wyniku wdrożenia koncepcji Lean uzyskuje się tak zwane „odchudzanie” wielu procesów organizacyjnych. W efekcie można w  znaczący  sposób ograniczyć straty. Uczestnicy Forum zastanawiali się jakie marnotrawstwa mogą występować w ich firmach i wymieniali się doświadczeniami w jaki sposób można je wyeliminować.

Zarządzanie środowiskowe pozwala obniżyć koszty

Do niedawna wdrażanie działań proekologicznych w zakładach wielu przedsiębiorców wiązało z dużymi kosztami. Tymczasem integracja koncepcji Lean z zarządzaniem środowiskowym tzw. Lean and Green pozwala zmniejszyć cenę wytworzonego produktu lub usługi. W rezultacie wzrasta efektywność środowiskowa organizacji, a zmniejsza się negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko. Pani dr Iwona Burka zaznaczyła, iż identyfikowanie i minimalizowanie marnotrawstwa środowiskowego to pierwszy z etapów "ekoprodukcji".

Instrumenty Lean and Green

Redukcja negatywnego wpływu zakładu na środowisko jest możliwa przy zastosowaniu m.in.: map strumieni wartości (VSM), 5 x Dlaczego?, warsztatów Kaizen, czy też 5S.

Wielu uczestników Forum wykorzystuje obecnie te narzędzia, jednak w podejściu jakościowym. Natomiast np. mapy procesów produkcyjnych mogą z powodzeniem przedstawiać dane o zużyciu mediów, surowców, ilości wytwarzanych odpadów, emisjach. Przez co możliwe jest precyzyjne identyfikowanie marnotrawstw: nadmierne wykorzystanie surowców i energii, emisja zanieczyszczeń oraz odpadów na każdym z etapów produkcji.

Po co wdrażać Lean and Green w zakładzie?

Korzyści z zastosowania Lean and Green to niewątpliwie wzrost efektywności środowiskowej poprzez: redukcję kosztów, zużycia surowców i energii, zmniejszenie ilości odpadów oraz emisji zanieczyszczeń. Pozytywów jest znacznie więcej m.in. poprawa wizerunku wśród klientów umożliwiająca zwiększenie konkurencyjności na rynku. Pani dr Iwona Burka podkreślała, że Lean and Green stanowi świetne narzędzie do doskonalenia systemów ISO 14001 i ISO 50001.

Klucz do sukcesu – zaangażowanie pracowników

W drugiej części Forum redaktor portalu leancenter.pl Pan Jakub Kocjan zwrócił uwagę na temat działania zespołowego w procesach wspomagających ekoprodukcję. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż ciągłe doskonalenie jest możliwe tylko przy zaangażowaniu wszystkich pracowników, szczególnie bezpośrednio-produkcyjnych. Osoby najbliższe procesowi produkcyjnemu mają najlepsze pomysły rozwiązań poprawiających efektywność środowiskową. Podkreślano, że równie istotna jest efektywna komunikacja z przełożonymi.

Budując „szczupłą” organizację nie można zapominać o tym, że powinien w niej funkcjonować jeden system zarządzania, integrujący zasady zaczerpnięte z rozmaitych dostępnych koncepcji zarządzania i obejmujący w sposób jednorodny wszystkie aspekty działalności.  

Patroni medialni:

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
E-learning stworzony na nowo

E-learning stworzony na nowo

Rok 2019 to dla nas rok nowych technologii i zmian w naszej ofercie. Po kilkumiesięcznej pracy zapraszamy do poznania zupełnie nowego, interaktywnego e-learningu. Nowe kursy – zupełnie nowy layout, interaktywne

Czytaj więcej »

Szkolenie otwarte: Efektywność energetyczna

Zapraszamy do skorzystania z pakietu szkoleń dotyczącego efektywności energetycznej, którego tematyka związana jest z wdrożeniem systemu zarządzania energią (EnMS wg normy ISO 50001) oraz przeprowadzaniem pełnego audytu energetycznego będącego jednym

Czytaj więcej »

VDA 6.3 moduł E we Wrocławiu

Dział szkoleń ma przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania z dodatkowego terminu szkolenia VDA 6.3. Szkolenie odbędzie się w dniach 18-22 listopada. Szczegóły szkolenia znajdą Państwo tutaj. Zapraszamy do kontaktu z

Czytaj więcej »

Świąteczna darowizna BAD i Team Prevent

W tym roku firma BAD GmbH i grupa Team Prevent przekazały świąteczną darowiznę na rzecz organizacji „Lekarze bez granic”, niosącej pomoc medyczną ofiarom konfliktów zbrojnych czy epidemii na całym świecie.

Czytaj więcej »

Otwarty Dzień Zdrowia

Już na początku czerwca (07.06.2017 r.) zapraszamy na Otwarty Dzień Zdrowia, który odbędzie się w Pszczynie. Tym razem podczas Dnia Otwartego skupimy się na zarządzaniu pracownikami 50+. Zaplanowaliśmy dla Państwa nie tylko

Czytaj więcej »