Fundusze Unijne

Zakłady Pracy Chronionej łamią przepisy bhp

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazały, że co piąta firma zatrudniająca niepełnosprawnych łamie przepisy bhp. Audyty ujawniły, że największą liczbę nieprawidłowości stanowi stan techniczny budynków oraz zabezpieczenie maszyn.

Wśród prawie 400 skontrolowanych Zakładów Pracy Chronionej, aż w 88 wykryto nieprawidłowości stanu technicznego budynków, w 75 stwierdzono brak elementów ochronnych w maszynach i innych urządzeniach. Zaniedbania w zakresie zapewnienia bezpiecznego korzystania z urządzeń instalacji elektrycznej dotyczą 106 zakładów, 70 firm ma braki w zaopatrywaniu pracowników w odzież i obuwie robocze.

Częstym naruszeniem przepisów bhp był również brak sporządzonej oceny ryzyka zawodowego. Pomimo tego, że w Zakładach Pracy Chronionej cyklicznie prowadzone są kontrole, wykazano w nich o wiele więcej nieprawidłowości, niż w zakładach ubiegających się o taki status, np. kontrola maszyn i urządzeń wykazała nieprawidłowości w 27% Zakładów Pracy Chronionej i tylko w 5% zakładów ubiegających się o ten status.

Mimo tego, że Zakłady Pracy Chronionej zobligowane są do spełniania szczególnych wymagań dotyczących dostosowania pomieszczeń i obiektów do pracowników z dysfunkcjami, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazały wiele uchybień. Nieprawidłowości i zaniedbania wynikają głównie z nieznajomości przepisów oraz małej świadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy.

    Chcesz o coś zapytać?