Fundusze Unijne

Zapraszamy na najbliższe szkolenia z zakresu ISO/TS i VDA 6.3 (licencja VDA QMC)

Jedyne w Polsce szkolenia, w pełni akredytowane przez VDA (Verband de

 • Uczestnik szkolenia po ukończeniu kursu otrzymuje oryginalny certyfikat uczestnictwa wydany przez VDA w Berlinie, uznawany na całym świecie
 • szkolenie prowadzone jest na podstawie oryginalnych materiałów szkoleniowych VDA, przetłumaczonych na język polski zgodnie ze słownictwem występującym w najnowszym wydaniu podręcznika VDA 6.3 / ISO TS
 • całość szkolenia prowadzi trener VDA, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej i uprawnienia terenera VDA na teren Polski
 • Szkolenie prowadzone jest wg wytycznych i standardów VDA, takich samych jak szkolenie prowadzone bezpośrednio w Niemczech lub innych krajach działalności VDA                                         

1.      Kurs certyfikacyjny dla (przyszłych) audytorów ISO/TS 16949 1szej/2ej strony

Szkolenie CERTYFIKACYJNE przeznaczone dla przyszłych audytorów 1szej/2ej strony ISO/TS 16949 AKREDYTOWANYCH przez VDA QMC (IATF OVERSIGHT OFFICE)

Cel szkolenia:

 • przekazanie  wymagania specyfikacji ISO/TS 16949 na podstawie wiedzy o normie ISO 9001:2008 w celu przygotowania do e,
 • poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu systemów zarządzania jakością, zgodnie z wytycznymi IATF Oversight Office (VDA) ,
 • przekazanie informacji o zawartości, metodach i procedurze, wg której są certyfikowani audytorzy 3-ej strony (certyfikującej) w celu ułatwienia komunikacji,
 • przygotowanie do skutecznego nadzoru na systemem zarządzania jakością organizacji pomiędzy audytami certyfikacyjnymi,
 • przygotowanie do egzaminu na certyfikowanego audytora 1szej/2ej strony ISO/TS 16949. 

Uczestnicy:

 • pracownicy działu zapewnienia jakości / zarządzania jakością,
 • pełnomocnicy jakości,
 • audytorzy wewnętrzni,
 • audytorzy zewnętrzni  odpowiedzialni za nadzór systemu jakości u poddostawców. 

Program szkolenia:

 • omówienie celów i kierunku rozwoju ISO/TS 16949
 • omówienie najważniejszych norm z rodziny ISO 9000
 • szczegółowe omówienie struktury normy ISO/TS 16949
 • zaprezentowanie podejść specyficznych z dziedziny motoryzacyjnej (np. model żółwia) jako punktu wyjściowego do przygotowania audytu
 • pomiary, analiza, doskonalenie według wytycznych specyfikacji  ISO/TS 16949
 • ocena podczas auditów ISO/TS 16949
 • zalecane podejście przy wdrażaniu ISO/TS 16949
 • ćwiczenia grupowe
 • przygotowanie audytu
 • przygotowanie pytań audytowych
 • ocena niezgodności  – powiązanie z wytycznymi specyfikacji
 • dokumentacja poczynionych informacji
 • raport z audytu – ocena niezgodności oraz uwagi dotyczące potencjału do doskonalenia 

Przykłady i ćwiczenia:

Szkolenie  obejmuje  część  teoretyczną  w  formie  prezentacji,  analizy  przykładów  oraz  dyskusji,  a  także  w  formie warsztatów ćwiczeniowych, pozwalających praktycznie wykorzystać wiedzę.

Certyfikat:

Certyfikat wydawany przez VDA QMC (IATF Oversight Office) umożliwia przystąpienie do egzaminu na certyfikowanego audytora 1szej/2ej strony ISO/TS 16949 VDA QMC (IATF Oversight Office).

Czas trwania i cennik:     

SZKOLENIE                            Termin                         Cena standardowa netto     Miejsce
Kurs certyfikacyjny dla       13-15.04.2011            1 900,00 PLN                         Pszczyna
(przyszłych) audytorów
ISO/TS 16949
1szej/2ej strony 

Cena zawiera:

 • Koszty materiałów,
 • Wydanie oryginalnego certyfikatu VDA
 • Obiady,
 • Przerwy kawowe
 • Komfortowa sala wykładowa z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

2.      Nowe wydanie VDA 6.3 (moduł D – Szkolenie aktualizujące dla audytorów z poprzedniej wersji VDA 6.3)

Cel szkolenia

 1. W szkoleniu aktualizującym zostaną przedstawione różnice w odniesieniu do wydania . VDA 6.3 (1998) dotyczące podejścia ogólnego, oceny podczas analizy potencjału, wytycznych do oceny, bazy wiedzy oraz zmiany w katalogu pytań P1-P7. 

Uczestnicy

Audytorzy procesu VDA 6.3  (wg 1. wydania VDA 6.3).

W celu efektywnego przeprowadzenia szkolenia, liczba uczestników ograniczona jest do 15 osób.

Program szkolenia

 • Podejście ogólne
 • Baza wiedzy
 • Katalog pytań P2 – P7
 • Analiza potencjału

Przykłady i ćwiczenia:

Szkolenie  obejmuje  część  teoretyczną  w  formie  prezentacji,  analizy  przykładów  oraz  dyskusji,  a  także  w  formie warsztatów ćwiczeniowych, pozwalających praktycznie wykorzystać wiedzę.

 

Certyfikat:

Certyfikat wydawany przez VDA QMC (IATF Oversight Office) umożliwia przystąpienie do egzaminu na certyfikowanego audytora procesu wg VDA 6.3 VDA QMC.

 

Czas trwania i cennik:           

SZKOLENIE                            Termin                    Cena standardowa netto     Miejsce
Moduł D VDA 6.3                    11.-12.04.2011      1.800,00 PLN                             Poznań

Cena zawiera:

 • Koszty materiałów,
 • Wydanie oryginalnego certyfikatu VDA oraz oryginalnej karty audytora w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu (wraz z wpisem do międzynarodowej bazy audytorów)
 • Obiady,
 • Przerwy kawowe
 • Komfortowa sala wykładowa z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

3.      Nowe wydanie VDA 6.3 (moduł C – Egzamin na certyfikowanego Audytora procesu wg VDA 6.3)

Dopuszczenie do egzaminu wymaga pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dopuszczenie. Odpowiedni wniosek znajda Państwo na naszej stronie internetowej / podczas szkolenia VDA 6.3 Modul D. Wniosek może zostać również przesłany Państwu w razie potrzeby e-mail’em.
                             
Warunkiem do przyjęcia wniosku jest przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu modułów A oraz B (lub D w przypadku szkolenia aktualizującego dla audytorów z poprzedniej edycji VDA 6.3) oraz zdaniu testów kontrolnych.
 

Czas trwania i cennik: 

SZKOLENIE                            Termin                    Cena standardowa netto     Miejsce
Moduł C VDA 6.3        13.04.2011             900,00 PLN                             Poznań

4.      Narzędzia jakości przemyslu motoryzacyjnego – moduł I

 

Cel szkolenia

Kurs ten daje możliwość poznania istotnych narzędzi jakościowych oraz możliwości ich zastosowania jak również wymagań ze strony klienta dla osób decyzyjnych, oraz dla pracowników, którzy mają przejąć nowe zadania w swoim obszarze zawodowym. Metody oraz modele postępowania zostaną przedstawione, przedyskutowane oraz wyjaśnione na podstawie przykładów.
Uczestnik otrzyma odniesienie do praktyki przy wykorzystaniu przykładowych ćwiczeń, co pozwoli na przygotowanie do praktycznego zastosowania w jego organizacji. Na podstawie testu końcowego uczestnik ma możliwość przekonania się o własnych kwalifikacjach po przebytym szkoleniu
 

Uczestnicy

Wszyscy pracownicy zespołów projektowych odpowiedzialnych za rozwój wyrobu i procesu, a w szczególności z obszarów planowania, przygotowanie produkcji, planowania środków kontrolnych i pomiarowych i zarządzania jakością.
 

Program szkolenia

 • APQP / Planowanie projektu (VDA 4.3); fazy 1 i 2,
 • Analiza systemu,
 • FMEA wyrobu,
 • Prototypowy plan kontroli,
 • Ćwiczenia praktyczne do wybranych metod.

 

Przykłady i ćwiczenia:

Szkolenie  obejmuje  część  teoretyczną  w  formie  prezentacji,  analizy  przykładów  oraz  dyskusji,  a  także  w  formie warsztatów ćwiczeniowych, pozwalających praktycznie wykorzystać wiedzę.

Certyfikat:

Certyfikat wydawany przez VDA QMC (IATF Oversight Office)

Czas trwania i cennik:           

SZKOLENIE                                 Termin                  Cena standardowa netto        Miejsce
Narzędzia jakości
przemyslu motoryzacyjnego   06-08.04.2011    2200,00 PLN                             Ustroń
Moduł I
                

Cena zawiera:

 • Koszty materiałów,
 • Wydanie oryginalnego certyfikatu VDA oraz oryginalnej karty audytora w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu (wraz z wpisem do międzynarodowej bazy audytorów)
 • Obiady,
 • Przerwy kawowe
 • Komfortowa sala wykładowa z pełnym wyposażeniem multimedialnym.
 

 

Forma płatności:

 • Faktura wystawiana bezpośrednio na firmę po przeprowadzeniu szkolenia,
 • Płatność przelewem w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

Zgłoszenia:

Kontakt:

Dział Szkoleń
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
ul. Warowna 8
PL 43-200 Pszczyna sqda.pl

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn