Fundusze Unijne

Zapraszamy na szkolenie otwarte „I pomoc przedmedyczna” w Szczecinie

Najbliższe szkolenie w Szczecinie w  miesiącu marcu – dokładna data zostanie podana po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób.
 

Co to jest pierwsza pomoc?

Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności podejmowane w przypadku zachorowania lub ciężkiego urazu na miejscu zdarzenia, przed pojawieniem się służb ratunkowych.
Czasami wystarczy  wykonać kilka prostych rzeczy, aby uratować człowiekowi życie.
Jednak większość ludzi wychodzi z założenia, że udzielanie pomocy to sprawa ratownictwa medycznego. To fatalny błąd, bo udzielanie pomocy w pierwszych sekundach od momentu zdarzenia często ratuje życie poszkodowanego.
Nikt od Ciebie nie wymaga działania na poziomie profesjonalnym , ale należy pamiętać, że jeżeli będzie się postępować zgodnie z wiedzą zdobytą na kursach pierwszej pomocy przedmedycznej nie musisz się obawiać, że zrobisz krzywdę poszkodowanemu.
Naszym celem jest przedstawienie Państwu prawidłowego postępowania z poszkodowanym, udzielenie pierwszej pomocy lub utrzymanie go przy życiu do momentu przyjazdu wykwalifikowanych służb ratunkowych.
 

Czy trzeba pomagać?

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, art. 162
Kto człowiekowi znajdującemu się położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 

Czy pracodawcy odpowiedzialni są za organizowanie pierwszej pomocy?

Obowiązek wyznaczania pracowników przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy istnieje w polskich przepisach od wielu lat w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Od niedawna został zawarty również w Kodeksie pracy – art. 2091 § 1 pkt 2a i § 3 ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.94 ze zm.).

Art. 2091.

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
 

Cele warsztatów:

 • zapoznanie uczestników z zasadami udzielania I pomocy przedmedycznej w najbardziej typowych sytuacjach życiowych,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla życia i zdrowia,
 • w wyniku szkolenia uczestnik powinien potrafić skutecznie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zdobycie umiejętności posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym.

 

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do zagadnień pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawy prawne,
 • łańcuch przeżycia – kolejność działań na miejscu zdarzenia,
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dorosłych oraz dzieci,
 • pierwsza pomoc w urazach:

–        oparzenia chemiczne i termiczne,
–        porażenie prądem elektrycznym,
–        krwawienie zewnętrzne,
–        amputacje,
–        urazy układu kostno – stawowego,

 • postępowanie w przypadku omdlenia, zawału mięśnia sercowego, zadławienia, udaru mózgu, zatruć, drgawek, hipoglikemii,
 • pozycja boczna bezpieczna (ustalona),
 • AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) – budowa oraz zasady działania,
 • wyposażenie apteczki.

 
Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza część teoretyczna szkolenia to pokaz multimedialny i wykład. Następnie uczestnicy szkolenia praktycznie ćwiczą mając do pomocy specjalistyczny sprzęt  tj. manekiny, defibrylator AED oraz środki opatrunkowe.
 

Miejsce i termin:

Szkolenie odbędzie się w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 78 w siedzibie Izby Rzemieślniczej.

Termin Szkolenia – 11 marzec  2011 r.

 

Czas trwania:

Szkolenie trwa 7-8 godzin  dydaktycznych.
 

Trener:

Szkolenia prowadzi  specjalista ratownictwa medycznego, zarządzania i organizacji ratownictwa.
Po szkoleniu każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
 

Cena zawiera:

 • koszty materiałów,
 • wydanie zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe,
 • komfortową sale szkoleniową z pełnym wyposażeniem multimedialnym

i zależy od ilości osób biorących udział w szkoleniu. Dla większej grupy osób udzielamy rabaty.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt.

 

Forma płatności:

 • faktura wystawiana bezpośrednio na firmę po przeprowadzeniu  szkolenia,
 • płatność przelewem w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

 
 

Zachęcamy również serdecznie do szkoleń „zamkniętych” na terenie Państwa zakładu pracy.

 
Wszelkie pytania prosimy kierować do Oddziału Team Prevent Poland  w Szczecinie.
 

+48 883 318 221

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?