Holistic change for managers

ID 9324

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Wspieramy managerów w ich holistycznym rozwoju, dając im narzędzia do samodzielnej pracy na drodze samorozwoju oraz dochodzenia do równowagi po sytuacjach kryzysowych. 

Aktualne wydarzenia w kraju i na świecie wymuszają ciągłe zmiany planów i wytyczonych celów. Z tego powodu wzrasta zapotrzebowanie na managerów, którzy nie tylko umiejętnie zarządzają sobą i swoim czasem, ale również szybko przystosowują się do okoliczności, które niejednokrotnie zaskakują i wymagają zmiany poczynionych założeń. 

Celem szkolenia jest dostarczenie narzędzi, które są szczególnie ważne w świecie rzeczywistości vuca (zmienność, złożnosć, niepewność, niejednoznaczność) i wspierają radzenie sobie ze zmianami: 

 • Na poziomie wizji swojego życia we wszystkich jego obszarach oraz czysto operacyjnym, czyli zarządzania sobą i swoim czasem w życiu zawodowym i prywatnym,
 • W kontekście dbałości o zachowanie równowagi po przebytych kryzysach i niepowodzeniach, czyli zarządzania swoim ciałem i umysłem w sytuacjach stresowych.

Grupa docelowa

Managerowie wysokiego i średniego szczebla

Zawartość szkolenia

Dzień pierwszy:

Nauka ustalania celów, zarówno zawodowych, jak i osobistych, aby:

 • Sformułować wizję sukcesu i przełożyć ją na mierzalne roczne cele w poszczególnych dziedzinach życia,
 • Odkryć nawyki, które napędzają i te, które ograniczają,
 • Zaplanować inicjatywy, które doprowadzą do celu i pomogą zastąpić ograniczające nawyki, wspierającymi,
 • Zaprojektować sposób systematycznego monitorowania postępów i aktualizowania planu działania.

Uczestnikom pomogą w tym nowatorskie warsztaty z tworzenia celów w oparciu o amerykańską metodologię best year yet, wspierające rozwój indywidualny managera.

Dzień drugi:

Koncentracja na zdobyciu wiedzy i umiejętności związanych z:

 • Działaniem pod wpływem stresu,
 • Radzeniem sobie z frustracją wynikajacą z często niespodziewanych zmian,
 • Nauką szybkiego powrotu do sprawnego działania i na nowo postawionych celów,
 • Nauką metod polegajcych na redukacji napięcia ciała i umysłu.

Uczestnicy wezmą udział w unikatowych warsztatach z zarządzania stresem, łączących elementy pracy z ciałem i umysłem nabywane w czasie praktycznych ćwiczeń.

Efektyszkolenia

 • Zdefiniowanie i pogrupowanie celów  do uzyskania konkretnej wizji i planów do działania w sferze zawodowej oraz prywatnej.
 • Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z mechanizmami pozwalającymi reagować na wszelkie aktualnie występujące trudności dotyczące:
  1. Otoczenia zewnętrznego, na które często nie mamy wpływu, albo jest ono złożone,
  2. Naszych emocji i napięć wynikających z reakcji na nieprzewidziane sytuacje.
 • Umiejętność radzenia sobie ze zmianami.
 • Twórcze podejście do zmian.
 • Lepsze radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami.
 • Motywacja do pracy, zadowolenie, wydajność.
 • Mniejsza ilość rotacji oraz zwolnień lekarskich.
 • Odważne komunikowanie swoich potrzeb przy jednoczesnym zauważaniu potrzeb innych.

Wymagany strój

Wygodny, lużny, sportowy. 

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym, koc, matę.