Fundusze Unijne

Zasady odnawiania uprawnień przez Audytorów

VDA QMC opublikowało zasady odnawiania uprawnień przez Audytorów:

1.      ISO/TS 16949 1szej i 2giej strony

W celu wydania nowej karty (na następne 3 lata) należy przesłać na adres szkolenia@teamprevent.com formularz zgłoszeniowy co najmniej 2 tygodnie przed upływem daty ważności posiadanej karty.

Wystawienie nowej karty będzie możliwe w przypadku spełnienia następujących kryteriów w okresie ważności posiadanych certyfikatów:

–    Osoby, które przeprowadziły mniej niż 3 audyty 1szej lub 2giej strony w celu odnowienia kwalifikacji muszą ponownie ukończyć szkolenie Kurs Kwalifikacyjny (3 dni), Przygotowanie do Egzaminu (2dni) oraz zdać Egzamin dla Audytorów 1szej/2giej Strony

–    Osoby które przeprowadziły co najmniej 3 audyty lecz poniżej 6 muszą ukończyć 2- dniowe szkolenie doskonalące,  Przygotowanie do Egzaminu (2dni) oraz muszą ponownie zdać Egzamin dla Audytorów 1szej/2giej Strony

–    Osoby , które przeprowadziły co najmniej 6 audytów muszą ukończyć 2-dniowe szkolenie doskonalące.

2.    VDA 6.3 Audytor Procesu

W celu wydania nowej karty (na następne 3 lata) należy przesłać na adres szkolenia@teamprevent.comformularz zgłoszeniowy co najmniej 2 tygodnie przed upływem daty ważności posiadanej karty.
 
Wystawienie nowej karty będzie możliwe w przypadku spełnienia następujących kryteriów:
–       Przeprowadzenie co najmniej 5 audytów procesu w okresie ważności karty, przy czym każdy z modułów VDA 6.3 musi być poddany audytowi co najmniej jeden raz.
–       Uczestnictwo w wybranej formie rozwoju kwalifikacji – warsztaty, szkolenia, wymiany doświadczeń
–       Wniesienie opłaty w wysokości 150 EUR.
 
Dla tych z Państwa , którzy nie są w stanie spełnić wymagań wymienionych w punkcie 1. konieczny jest udział w dodatkowym szkoleniu z zakresu audytowania procesów zgodnie z VDA 6.3

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn